Autorių teisių politika

„Ancestry.com Operations Inc.“ ir su ja susijusios įmonės („Ancestry", „mes", „mus", arba „mūsų") valdo ir naudoja domenus „Ancestry.com“, „Ancestry.ca“, „Ancestry.co.uk“, „Ancestry.com.au“, „Ancestry.de“, „Ancestry.fr“, „Ancestry.it“, „Ancestry.mx“, „Ancestry.se“, „Archives.com“, „FindaGrave.com“, „Fold3.com“, „Newspapers.com“, „WeRemember.com“, „AncestryAcademy.com“, „MyFamily.com“, „RootsWeb.com“, ir „Genealogy.com“. Tų svetainių dizainui, turiniui ir grafikai bei visiems kitiems elementams, kuriuos sukūrėme mes arba mūsų grupės įmonės (jei taikoma), arba trečiosios šalys kaip samdomą darbą, arba kai autorių teisės buvo perduotos mums arba vienai iš mūsų dukterinių įmonių, taikoma autorių teisių apsauga su visomis saugomomis teisėmis.

Norėdami gauti leidimą naudoti bet kurį iš šių autorių teisių saugomų elementų, kuris gali būti suteiktas arba nesuteiktas mūsų nuožiūra, rašykite toliau nurodytu adresu, pateikdami išsamų elemento, kurį norite naudoti, aprašymą, tikslą, vietą ir naudojimo mastą, taip pat visą kontaktinę informaciją, įskaitant vardą, pavardę, pašto adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą:

Copyright Permissions
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
JAV
el. paštas: [email protected]

 

Turinys, kurį į viešąsias „Ancestry" svetainių sritis įkėlė naudotojai, išlieka pateikėjo arba pirminio kūrėjo nuosavybė, o mes esame licencijuotas tokio turinio platintojas. Kartais asmeniui gali atrodyti, kad kito vartotojo pateiktam turiniui taikomos autorių teisės, kurios priklauso jam arba kito asmens, o ne pateikėjo, autorių teisės, o pateiktas turinys pažeidžia šias autorių teises. Atminkite, kad esame tik naudotojų pateikto turinio platintojai, o autorių teises pažeidė pateikėjas, o ne „Ancestry", jei toks pažeidimas buvo padarytas. Tačiau mes reaguosime į pagrįstas pretenzijas dėl pažeidimo.

Laikydamasi Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymo (angl. Digital Millennium Copyright Act, DMCA), „Ancestry" įgyvendina pranešimo ir pašalinimo procedūras, taikomas turiniui, apie kurį pranešama ir kuris pašalinamas dėl JAV autorių teisių pažeidimo. Ancestry, esant atitinkamoms aplinkybėms ir savo nuožiūra, gali nutraukti naudotojų, kurie pakartotinai pažeidžia kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises, įskaitant autorių teises, paskyras. Jei esate autorių teisių savininkas arba autorių teisių savininko įgaliotasis atstovas ir turite pagrindo manyti, kad „Ancestry" svetainėse esanti medžiaga pažeidžia jūsų autorių teises, galite išsiųsti mums pranešimą, prašydami pašalinti medžiagą. Šį pranešimą galite parengti ir pateikti internetu.

Pranešimą su prašymu pašalinti medžiagą taip pat galite išsiųsti paštu adresu:

Skirta: Ancestry Designated Agent
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
JAV
el. paštu: [email protected]

 

Pateikiant pranešimą būtina nurodyti visus toliau išvardytus dalykus:

  • Autorių teisių saugomo kūrinio, kurio autorių teisės, kaip teigiama, buvo pažeistos, identifikavimas ir reikalavimo pagrindas.
  • Medžiagos, kurios autorių teisės, kaip teigiama, buvo pažeistos, identifikavimas, įskaitant „Ancestry" svetainės, kurioje yra medžiaga, URL.
  • Pareiškimas, kad skundą pateikusi šalis sąžiningai tiki, jog medžiagos naudojimas skundžiamu būdu nėra leidžiamas autorių teisių savininko, jo atstovo ar įstatymo.
  • Pareiškimas, kad pateikta informacija yra tiksli ir, gresiant baudai už melagingus parodymus, kad skundą pateikusi šalis yra tariamai pažeistos išimtinės teisės savininkė arba yra įgaliota veikti jos vardu.
  • Išsami skundą pateikusios šalies kontaktinė informacija, įskaitant vardą ir pavardę, pašto adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
  • Fizinis arba elektroninis skundą pateikusios šalies parašas.

Atnaujinta 2023 m. rugpjūčio 14 d