Ophavsretspolitik

Ancestry.com Operations Inc. og dets tilknyttede selskaber ("Ancestry", "vi", "os", eller "vores") ejer og driver domænerne Ancestry.com, Ancestry.ca, Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry.de, Ancestry.fr, Ancestry.it, Ancestry.mx, Ancestry.se, Archives.com, FindaGrave.com, Fold3.com, Newspapers.com, WeRemember.com, AncestryAcademy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com, og Genealogy.com. Designet, indholdet og grafikken på de pågældende websteder og alle andre elementer, der er skabt af os eller vores koncernselskaber (hvis relevant) eller af tredjeparter som bestilt arbejde, eller hvor ophavsretten er blevet overdraget til os eller et af vores datterselskaber, er underlagt ophavsretlig beskyttelse med alle rettigheder forbeholdt.

For at få tilladelse til at bruge ethvert af disse ophavsretligt beskyttede elementer, og en sådan tilladelse kan tildeles eller afvises efter vores skøn, bedes du skrive til nedenstående adresse med en fuldstændig beskrivelse af det element, som du ønsker at bruge, formålet, stedet og omfanget af den påtænkte brug, samt fulde kontaktoplysninger, herunder navn, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse, til:

Copyright Permissions
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
E-mail: [email protected]

 

Indhold, som brugere har bidraget med til offentlige områder på Ancestrys websteder, forbliver afsenderen eller den oprindelige skabers ejendom, og vi er licenseret distributør af sådant indhold. Lejlighedsvis kan en person føle, at indhold indsendt af en anden bruger er dækket af en ophavsret, som vedkommende ejer eller af en ophavsret tilhørende en anden end afsenderen, og at det indsendte indhold krænker den pågældende ophavsret. Husk, at vi kun er distributør af brugerleveret indhold, og afsenderen – ikke Ancestry – er den, der har krænket ophavsretten, hvis en sådan krænkelse har fundet sted. Vi vil dog reagere på dokumenterede påstande om krænkelse.

I overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act (DMCA) implementerer Ancestry meddelelses- og fjernelsesprocedurer, der gælder for indhold, der indberettes og fjernes for overtrædelse af amerikanske ophavsrettigheder. Ancestry kan under passende omstændigheder og efter vores eget skøn opsige konti tilhørende brugere, der er blevet identificeret som gentagne krænkere af andres intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret. Hvis du er indehaver af en ophavsret eller er den autoriserede agent for ejeren af ophavsretten og har grund til at tro, at materiale på Ancestrys websteder krænker din ophavsret, kan du sende os en meddelelse og anmode om, at materialet fjernes. Du kan udarbejde og indsende denne meddelelse online.

Du kan også sende os en meddelelse med anmodning om at materialet fjernes via post til:

Attention: Ancestry Designated Agent
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
E-mail: [email protected]

 

Ved indsendelse af en meddelelse skal alle følgende medtages:

  • Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket, og grundlaget for påstanden.
  • Identifikation af det materiale, der hævdes at være blevet krænket, herunder webadressen på Ancestry-webstedet, hvor materialet er placeret.
  • En erklæring om, at den klagende part i god tro mener, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er godkendt af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller ved lov.
  • En erklæring om, at de angivne oplysninger er nøjagtige og, under straf for mened, at den klagende part er ejeren eller er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er blevet krænket.
  • Fulde kontaktoplysninger for den klagende part, herunder navn, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse.
  • En fysisk eller elektronisk underskrift fra den klagende part.

Opdateret 14. august 2023