Politika e tё drejtёs sё autorit

Ancestry.com Operations Inc. dhe kompanitё e lidhura me tё ("Ancestry", "ne", "neve", ose "tona") kanё nё pronёsi dhe pёrdorin domainet Ancestry.com, Ancestry.ca, Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry.de, Ancestry.fr, Ancestry.it, Ancestry.mx, Ancestry.se, Archives.com, FindaGrave.com, Fold3.com, Newspapers.com, WeRemember.com, AncestryAcademy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com dhe Genealogy.com. Dizajni, pёrmbajtja dhe grafikёt e atyre faqeve dhe tё gjithё elementёt e tjerё tё krijuara nga ne ose kompanitё e grupit tonё (siç zbatohet) ose nga palё tё treta qё punojnё me pagesё ose ku e drejtat e autorit na ёshtё caktuar neve ose njё nga filialeve tona, u nёnshtrohen mbrojtjes sё tё drejtёs sё autorit me tё gjitha tё drejtat tё rezervuara.

Pёr tё marrё leje pёr tё pёrdorur ndonjё nga kёta elementё me tё drejtёn e autorit, leje qё mund tё jepet ose tё refuzohet sipas lirisё tonё tё veprimit, ju lutemi na shkruani nё adresёn mё poshtё me njё pёrshkrim tё plotё tё elementit qё dёshironi tё pёrdorni, qёllimin, vendin dhe shkallёn e pёrdorimit tё synuar dhe informacionin e plotё tё kontaktit, pёrfshirё emrin, adresёn postare, numrin e telefonit dhe adresёn e emailit te:

Copyright Permissions
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84 043
USA
Email: [email protected]

 

Pёrmbajtja qё ёshtё kontribuar nё zonat publike tё faqeve tё Ancestry nga pёrdoruesit mbetet nё pronёsi tё personit qё e ka vendosur ose krijuesit fillestar dhe jemi njё shpёrndarёs i liçensuar i njё pёrmbajtje tё tillё. Herё pas here, njё person mund tё ndjejё se permbajtja e vendosur nga njё pёrdorues tjetёr mbulohet nga njё e drejtё e autorit qё kanё nё pronёsi ose nga njё e drejtё e autorit e dikujt tjetёr pёrveç atij qё e vendosi dhe pёrmbajtja e vendosur shkel atё tё drejtё tё autorit. Ju lutemi mbani mend se jemi vetёm shpёrndarёsi i pёrmbajtjes qё jepet nga pёrdoruesi dhe personi qё e vendosi,—jo Ancestry—, ёshtё ai qё ka shkelur tё drejtёn e autorit nёse ka ndodhur njё shkelje e tillё. Megjithatё, do t’u pёrgjigjemi tё gjitha kёrkesave tё vёrtetuara pёr shkelje.

Nё pёrputhje me Ligjin mbi tё drejtёn e autorit nё mijёvjeçarin dixhital (DMCA), Ancestry zbaton procedura tё njoftimit dhe heqjes qё zbatohen ndaj pёrmbajtjes sё njoftuar dhe hequr pёr shkelje tё tё drejtёs sё autorit tё SH.B.A.-sё. Ancestry, nё rrethana tё pёrshtatshme dhe me lirinё tonё tё vetme tё veprimit mund tё mbyllё llogaritё e pёrdoruesve qё janё identifikuar si shkelёs pёrsёritёs tё ndonjё tё drejte tё pronёsisё intelektuale tё tё tjerёve, pёrfshirё tё drejtёn e autorit. Nёse keni nё pronёsi njё tё drejtё tё autorit ose jeni agjenti i autorizuar tё pronarit tё sё drejtёs sё autorit dhe keni arsye tё besoni se material nё faqet e Ancestry shken tё drejtёn tuaj tё autorit, mund tё na dёrgoni njё njoftim duke kёrkuar qё materiali tё hiqet. Mund tё pёrgatisni dhe tё paraqisni kёtё njoftim nё internet.

Gjithashtu mund tё na dёrgoni njё njoftim duke kёrkuar qё materiali tё hiqet pёrmes postёs te:

Attention: Ancestry Designated Agent
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84 043
USA
Email: [email protected]

 

Kur paraqisni njё njoftim, gjithçka sa mё poshtё duke pёrfshirё:

  • Identifikim i veprёs me tё drejtё tё autorit qё pretendohet tё jetё shkelur dhe baza e pretendimit.
  • Identifikimi i materialit qё pretendohet tё jetё shkelur, pёrfshirё URL e  faqes sё Ancestry ku gjendet materiali.
  • Njё deklaratё se pala ankuese beson me mirёbesim se pёrdorimi i materialit nё mёnyrёn pёr tё cilёn ankohet nuk ёshtё i autorizuar nga pronari i tё drejtёs sё autorit, agjenti i tij ose ligji.
  • Njё deklaratё se informacioni i dhёnё ёshtё i saktё dhe, nёn dёnimin e dёshmisё sё rreme, se pala ankuese ёshtё pronari ose ёshtё e autorizuar tё veprojё pёr llogari tё pronarit tё njё tё drejtё ekskluzive qё pretendohet se ёshtё shkelur.
  • Informacionin e plot tё kontaktit tё palёs ankuese, pёrfshirё emrin, adresёn postare, numrin e telefonit dhe adresёn e emailit.
  • Njё nёnshkrim fizik ose elektronik tё palёs ankuese.

E përditësuar më 14 gusht 2023