Autortiesību politika

Uzņēmumam Ancestry.com Operations Inc. un ar to saistītajiem uzņēmumiem (turpmāk — "Ancestry", "mēs", "mums"vai "mūsu") pieder un pārvalda domēnus Ancestry.com, Ancestry.ca, Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry.de, Ancestry.fr, Ancestry.it, Ancestry.mx, Ancestry.se, Archives.com, FindaGrave.com, Fold3.com, Newspapers.com, WeRemember.com, AncestryAcademy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com un Genealogy.com. Šo vietņu dizains, saturs un grafika, kā arī visi citi elementi, ko esam izveidojuši mēs vai mūsu grupas uzņēmumi (ja piemērojams) vai trešās personas, strādājot uz līguma pamata, vai kur autortiesības ir piešķirtas mums vai kādam no mūsu meitasuzņēmumiem, ir pakļauti autortiesību aizsardzībai, un visas tiesības aizsargātas.

Lai iegūtu atļauju izmantot kādu no šiem ar autortiesībām aizsargātajiem elementiem, kuru atļauja var tikt piešķirta vai atteikta pēc mūsu ieskatiem, lūdzu, rakstiet uz tālāk norādīto adresi, norādot pilnu elementa aprakstu, kuru vēlaties izmantot, paredzētās izmantošanas mērķi, vietu un apjomu, kā arī pilnu kontaktinformāciju, tostarp vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi:

Copyright Permissions
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
ASV
E-pasts: [email protected]

 

Saturs, ko lietotāji ir ievietojuši Ancestry vietņu publiskajās zonās, paliek iesniedzēja vai sākotnējā veidotāja īpašumā, un mēs esam licencēti šāda satura izplatītāji. Reizēm personai var šķist, ka uz cita lietotāja iesniegto saturu attiecas viņiem piederošās autortiesības vai kādas citas personas (nevis iesniedzēja) autortiesības, un iesniegtais saturs pārkāpj šīs autortiesības. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs esam tikai lietotāju nodrošināta satura izplatītāji, un iesniedzējs, nevis Ancestry, ir tas, kurš ir pārkāpis autortiesības, ja šāds pārkāpums ir noticis. Tomēr mēs atbildēsim uz pamatotām pretenzijām par pārkāpumu.

Saskaņā ar Digitālās tūkstošgades autortiesību likumu (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) Ancestry īsteno paziņošanas un noņemšanas procedūras, kuras attiecas uz saturu, par kuru ziņots un kas ir noņemts, jo pārkāpj ASV autortiesības. Atbilstošos apstākļos un pēc mūsu ieskatiem Ancestry var pārtraukt to lietotāju kontu darbību, kuri ir identificēti kā atkārtoti jebkādu citu personu intelektuālā īpašuma tiesību, tostarp autortiesību, pārkāpēji. Ja esat autortiesību īpašnieks vai autortiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis un Jums ir iemesls uzskatīt, ka materiāls Ancestry vietnēs pārkāpj Jūsu autortiesības, varat nosūtīt mums paziņojumu, pieprasot materiāla noņemšanu. Šo paziņojumu varat sagatavot un iesniegt tiešsaistē.

Varat arī nosūtīt mums paziņojumu ar lūgumu noņemt materiālu pa pastu, sūtot uz:

Saņēmējs: Ancestry Designated Agent
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
ASV
E-pasts: [email protected]

 

Iesniedzot paziņojumu, ir jāiekļauj viss turpmāk minētais.

  • Ar autortiesībām aizsargātā darba identifikācija, par kuru tiek apgalvots, ka pārkāpts, un prasības pamatojums.
  • Tā materiāla identifikācija, par kuru tiek apgalvots, ka pārkāpj autortiesības, tostarp tās Ancestry vietnes URL, kurā materiāls atrodas.
  • Paziņojums, ka sūdzības iesniedzēja puse godprātīgi uzskata, ka materiāla izmantošanu sūdzībā norādītajā veidā nav atļāvis autortiesību īpašnieks, tā pārstāvis vai tiesību akti.
  • Paziņojums par to, ka sniegtā informācija ir precīza, un, ja tiek sodīts par nepatiesas liecības sniegšanu, ka sūdzības iesniedzēja puse ir ekskluzīvu tiesību īpašnieks vai ir pilnvarota rīkoties tā īpašnieka vārdā, kura tiesības, iespējams, ir pārkāptas.
  • Pilna sūdzības iesniedzējas puses kontaktinformācija, tostarp vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.
  • Sūdzības iesniedzējas puses fiziskais vai elektroniskais paraksts.

Atjaunināts 2023. gada 14. augustā