Ditt personvern

Ikrafttredelsesdato: 15. august 2022

 

Sammendrag av endringer

Dette sammendraget kommuniserer de siste endringene til Ancestrys personvernerklæring og hvordan endringene kan påvirke deg.

Oppdateringene i personvernerklæringen gjelder for din bruk av tjenestene (definert nedenfor) når du ser på, får tilgang til eller på annen måte bruker tjenestene. For å fullstendig forstå endringene og vilkårene som vil styre din bruk av tjenestene våre, les personvernerklæringen.

Spesifikt inkluderer de siste endringene:

 • Tillegget av språk for å overholge California Privacy Rights Act of 2020 («CPRA»), Colorado Privacy Act («CPA»), Connecticut Data Privacy Act («CTDPA»), Virginia Consumer Data Protection Act («VCDPA»), og Australian Privacy Act 1988.
 • Fjerningen av referanser til AncestryHealth®.
 • Oppdatering, klargjøring og forenkling av eksisterende språk.

Hos Ancestry® er ditt personvern en topprioritet. Ancestry er forpliktet til å være en god forvalter av dine personlige opplysninger (definert nedenfor), og å håndtere dem på en ansvarlig måte og sikre dem med administrative, tekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhetstiltak.

Vi tror på å være ærlige, direkte og åpne når det kommer til dine opplysninger. Ancestry følger tre veiledende prinsipper når det gjelder ditt personvern:

 • Åpenhet. Vi jobber hardt for å være åpne om hvilke personlige opplysninger vi innhenter og behandler.
 • Enkelthet. Vi forsøker å bruke språk som er enkelt å forstå for å beskrive vår personvernpraksis for å hjelpe deg å gjøre informerte valg.
 • Kontroll. Vi gir deg kontroll over de personlige opplysningene du oppgir til oss, inkludert dine DNA-opplysninger, og hvordan de brukes, deles og oppbevares.

 

Andre viktige ting du må forstå når du bruker tjenestene våre

Du beholder eierskap til ditt DNA og dine DNA-opplysninger (definert nedenfor) – du kan administrere og slette dem som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Du kan oppdage uventede fakta om deg selv eller familien din når du bruker tjenestene våre. Når oppdagelser er gjort, kan vi ikke omgjøre dem.

Når du gjør nye oppdagelser med oss, bør du føle deg trygg på og informert om hvordan vi bruker dine personlige opplysninger. Vår fullstendige personvernerklæring er nedenfor. Den dekker alle Ancestry-nettsider, -tjenester og -mobilapper som kobler til denne personvernerklæringen, inkludert: Ancestry®, AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, og Find a Grave®.

 

Kun for kunder i USAYtterligere personvernerklæring for bosatte i USA nedenfor inneholder ytterligere detaljer for USA-bosatte i California, Colorado, Connecticut og Virginia.

Kun for kunder utenfor USA – Ancestry Ireland Unlimited Company er behandler for dine personlige opplysninger og del 8 nedenfor inneholder informasjon om dine rettigheter.

 

Innholdsfortegnelse

 
1.   Introduksjon
2.   Opprettelse av konto og ditt engasjement med Ancestry-tjenester
3.   Hvilke personlige opplysninger innhenter Ancestry fra deg?
4.   Hvilken informasjon innhenter Ancestry gjennom din bruk av tjenestene?
5.   Informasjon vi innhenter fra andre kilder
6.   Hvordan bruker Ancestry dine personlige opplysninger?
7.   Hvilken informasjon deler vi, når deler vi den og hvem er mottakerne?
8.   Dine rettigheter og valg angående dine personlige opplysninger
9.   Hva er vår oppbevaringspraksis?
10.   Hvordan kan jeg slette mine personlige opplysninger?
11.   Sikkerhet
12.   Internasjonale dataoverføringer
13.   Endringer til denne erklæringen
14.   Juridisk grunnlag under EUs personvernforordning (GDPR) for behandling av personlige opplysninger for bosatte i EU.
15.   Identitets- og kontaktdetaljer for databehandlingsansvarlig
16.   Ytterligere personvernerklæring for bosatte i USA (kun for kunder i California, Colorado, Connecticut, og Virginia)
17.   Australsk ytterligere personvernerklæring

 

1.  Introduksjon

Hos Ancestry styrker vi reiser av personlig oppdagelse for å berike liv. For å levere og forbedre nettstedene, mobilapplikasjonene og tjenestene (samlet «tjenestene»), innhenter, behandler og lagrer vi "personlige opplysninger", som er informasjon som kan identifisere deg direkte eller indirekte, som ytterligere beskrevet i del 3, så som ditt navn, e-postadressen eller adressen din eller informasjon som med rimelighet kan kobles tilbake til deg, inkludert dine genetiske opplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver vår praksis for innhenting, lagring og behandling av dine personlige opplysninger og kontrollene vi gir deg for å administrere dem i våre tjenester. I tillegg beskriver våre retningslinjer for informasjonskapsler vår bruk av nettleserinformasjonskapsler og lignende sporingsteknologier.

Merk: Informasjon om avdøde personer er ikke personlige opplysninger under denne personvernerklæringen.

 

2.  Opprettelse av konto og ditt engasjement med Ancestry-tjenester

De personlige opplysningene kontraktsmessig påkrevd for å opprette en konto hos Ancestry er begrenset til navnet ditt, en e-postadresse og et passord. Kun for Archives-brukere, er også faktureringsinformasjon påkrevd for å opprette en konto.

Ved å opprette en konto forteller du oss at du forstår at Ancestry vil innhente, behandle og dele dine personlige opplysninger (inkludert dine genetiske opplysninger hvis du har tatt en DNA-test) som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Tilgang til Ancestry-innhold så som arkivoppføringer for å hjelpe deg å bygge et familietre eller til være DNA-funksjoner (etnisitetsestimat, osv.) krever ytterligere personlige opplysninger, inkludert betaling- og forsendelsesdetaljer og, for DNA-testen, testkoden, ditt tildelte kjønn ved fødselen, fødselsår og genetiske opplysninger som uthentes fra din spyttprøve.

Du kan til enhver tid be om at Ancestry sletter personlige opplysninger du har lastet opp på kontoen din, så som et familietre eller dine genetiske opplysninger. Du kan også slette hele kontoen din. Se Del 10 for spesifikke detaljer angående sletting av dine personlige opplysninger.

 

3.  Hvilke personlige opplysninger innhenter Ancestry fra deg?

Opplysningskategori Beskrivelse
Kontoinformasjon
 • Navnet ditt (påkrevd).
 • En e-postadresse (påkrevd).
 • Et passord du oppretter (påkrevd).
 • Et telefonnummer – du kan oppgi et telefonnummer slik at vi kan (i) varsle deg om DNA-testresultatstatus, (ii) varsle deg om andre oppdateringer du samtykker til, (iii) assistere deg når du kontakter Ancestrys medlemsservice eller (iv) la deg aktivere flerfaktorautentisering. Et telefonnummer kan være påkrevd for levering av DNA-teststett.
 • Faktureringsinformasjon.
 • Visse Ancestry-merker kan støtte tredjeparts påloggingstjenester så som Facebook, Google og Apple gir Ancestry dine personlige opplysninger, så som ditt navn og din e-postadresse, og profilbilde. Referer til våre retningslinjer for informasjonskapsler for å finne ut om hvordan tredjeparter bruker teknologi for analyse- og målrettingsformål og om kontrollene vi gir deg.
Kredittkort-/Betalingsinformasjon
 • Betalingsinformasjon, så som ditt kredittkortnummer og din(e) fakturerings- og forsendelsesadresse(r) når du registrerer deg for en gratis prøveperiode eller gjør et kjøp, så som et Ancestry-abonnement eller et DNA-testsett.
Informasjon for aktivering av DNA-sett Når du aktiverer et DNA-testsett innhenter vi:
 • Din DNA-testsettkode;
 • Ditt tildelte kjønn ved fødselen; og
 • Ditt fødselsår.
Profilinformasjon

Vi innhenter informasjonen du oppgir når du oppretter en brukerprofil (for eksempel et profilbilde, navnet ditt, brukernavn, biografi, alder eller plassering og brukernavn på koblede kontoer) og om deg fra familietreet ditt. Din Ancestery-brukerprofilinformasjon er synlig for andre brukere (definert i Ancestrys vilkår og betingelser) så vurder å begrense denne informasjonen og bruke et brukernavn som er annerledes enn ditt ekte navn for å beskytte personvernet ditt.

 

Ditt innhold

Vi innhenter informasjon når du frivillig bidrar til tjenestene, inlkludert ditt innhold (som definert i vilkårene og betingelsene). 

 

Genetiske opplysninger Hos våre partnerlaboratorier uthenter vi ditt DNA fra spyttet ditt og konverterer det til maskinlesbare biometriske opplysninger («DNA-opplysninger») som vi behandler for å levere deg et etnisitetsestimat og forslag til fellesskap. Vi behandler også dine DNA-opplysninger for å gi deg informasjon om din grad av slektskap til andre brukere i vår DNA-database og eventuelle genetiske  tilknyttet visse biologiske, fysiologiske eller atferdsmessige trekk, så som tykkelse på hår og øyenfarge eller trekk tilknyttet velvære.

Dine DNA-opplysninger og annen informasjon utledet fra dem, så som etnisitetsestimater, fellesskap, trekk og matcher for genetiske slektninger er personlige opplysninger og referert til som «genetiske opplysninger».

En merknad om ditt DNA og spytt: Hverken ditt spytt eller det uthentede DNA-et (samlet referert til som «biologiske prøver») er personlige opplysninger under denne personvernerklæringen. I tillegg, etter at vår laboratoriepartner har behandlet din biologiske prøve, kan du samtykke til at den blir lagret i vår biobank for fremtidig testing etter ditt valg. Fremtidig testing kan utføres hvis du samtykker til vårt informerte samtykke for forskning eller hvis du samtykker til annen testing av dine biologiske prøver. Hvis du ikke samtykker til lagringen av din biologiske prøve vil vi ødelegge prøven din. Deler 8 og 10 nedenfor beskriver hvordan du kan kontrollere dine biologiske prøver. Du kan be om at Ancestry ødelegger dine biologiske prøver ved å kontakte medlemsservice. Merk at vi kan ødelegge biologiske prøver som ikke oppfyller våre kvalitetssikringskrav etter vårt eget skjønn.

Merknad om helserelaterte opplysninger Ancestry er ikke en dekket enhet under loven for helseforsikringsportabilitet og ansvarlighet («HIPAA») og som et resultat er ingen opplysninger oppgitt av deg underlagt eller beskyttet av HIPAA.
Dine kommunikasjoner Vi er vert for og opprettholder dine kommunikasjoner med andre brukere gjennom kommunikasjonsfunksjonene på plattformen vår, og innhenter også din informasjon når du kommuniserer med Ancestrys medlemsservice og støtteteam for våre andre tjenester, inkludert audio og visuell informasjon (så som opptak av samtaler med Ancestrys medlemsservice eller informasjon frivillig delt ved deltakelse i forbrukerinnsiktsforskning).
Konkurranser og kampanjer Vi innhenter personlige opplysninger når du frivillig deltar i konkurranser og spesielle kampanjer vi driver eller sponser, hvis detaljer blir oppgitt ved registrering.
Find a Grave-bilder og foto-frivillige Gjennom Find a Grave innhenter vi metadata tilknyttet digitale fotografier lastet opp til Find a Grave-tjenesten, inkludert plassering, dato og tidspunkt bildet ble tatt. Hvis du velger å være en foto-frivillig for Find a Grave, oppgir du din plassering til oss, som du kan endre eller fjerne til enhver tid.
Andre beskyttede klassifiseringer og sensitive opplysninger Vi kan innhente informasjon relatert til visse beskyttede klassifiseringer så som kjønn eller sivilstatus.

For informasjon om personlige opplysninger behandlet av Ancestry relatert til ikke-Ancestry-brukere, klikk her.

 

4.  Hvilken informasjon innhenter Ancestry gjennom din bruk av tjenestene?

Opplysningskategori Beskrivelse
Informasjon om datamaskin og mobilenhet

Ancestry innhenter informasjon om hvordan du får tilgang til tjenestene våre, inkludert nettstedet du besøkte før og etter Ancestrys nettside.

Vi innhenter også IP-adressen der datamaskinen din, mobilenheten eller proxy-serveren du bruker får tilgang til Internett, i tillegg til annen teknisk informasjon, så som:

 • Operativsystem på din datamaskin;
 • Nettleseren din;
 • Din mobilenhetsidentifikator oppgitt av din mobilenhets operativsystem og ditt mobiloperativsystem; og
 • Navnet på din tjenesteleverandør av Internett eller mobiloperatør.

Ancestry kan innhente geolokasjonsinformasjon fra enheten din med din tillatelse.

Informasjon fra informasjonskapsler og lignende teknologier Ancestry bruker informasjonskapsler og lignende teknologier samt tekniske integrereringer med markedsførings- og annonseringspartnere som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler. Referer til våre retningslinjer for informasjonskapsler for å finne ut om vår praksis og kontrollene vi gir deg.
Informasjon delt gjennom sosiale medier-funksjoner

Hvis du samhandler med sosiale medier gjennom tjenestene, for eksempel «Del»-, «Legg ut»-, «Tweet»-, «Fest»- eller «Følg oss»-koblinger til nettsteder som Facebook, Twitter, Pintrest, Instagram og YouTube, vil Ancestry innhente disse samhandlingene og den kontoinformasjonen disse tjenestene gjør tilgjengelig for oss avhengig av dine personverninnstillinger hos den tredjeparten.

Dine samhandlinger med disse funksjonene styres av personvernerklæringen til det gjeldende tredjepartsselskapet.

Du kan ha alternativet å logge inn på Ancestry-tjenester ved å bruke din konto for sosiale nettverk, så som en Google- eller Apple-konto. Der du gir aktuelle tillatelser vil vi motta informasjon om deg fra din konto for sosiale nettverk som Ancestry vil bruke til å opprette kontoen din og bygge profilen din, så som navnet ditt, e-postadressen og profilbildet.

Informasjon fra din bruk av tjenestene Vi innhenter informasjon om din bruk av tjenestene, så som når du søker i eller får tilgang til arkiver eller offentlige familietrær, hvilke sider du ser på, koblinger du klikker på eller når du legger til personer i treet ditt, osv., som vi kan bruke til å utlede detaljer som deg som en kunde og dine interesser for å levere en bedre opplevelse gjennom, for eksempel, søkeforslag.

 

5.  Informasjon vi innhenter fra andre kilder

Opplysningskategori Bruksbeskrivelse
Informasjon fra offentlige og historiske arkiver Ancestry innhenter oppføringer fra et utvalg kilder, vanligvis fra offentlige arkivkilder, inkludert aviser, samt fødsels-, dødsfall-, ekteskaps- og sensusarkiver, som kan inneholde personlige opplysninger relatert til deg. Offentlige og historiske arkiver kan også inneholde personlige opplysninger relatert til ikke-Ancestry-brukere. Disse arkivene gjøres vanligvis tilgjengelige for brukere som del av Anecstrys abonnementstjenester.
Informasjon fra tredjeparter

Vi kan også motta informasjon om deg fra tredjeparter. Vi kan for eksempel supplere opplysningene vi innhenter med informasjon lisensiert fra tredjeparter for å kunne spesialtilpasse tjenestene og våre tilbud til deg.

Hvis du kjøper et gaveabonnement eller et DNA-sett som en gave, vil vi innhente personlige opplysninger, så som mottakeres navn, forsendelsesadresse, e-postadresse og den nødvendige kjøpsinformasjonen for å fullføre gaven og varsle mottakeren.

 

6.  Hvordan bruker Ancestry dine personlige opplysninger?

Opplysningskategori Bruksbeskrivelse
Personlige opplysninger (generelt) Vi bruker dine personlige opplysninger til å levere, persontilpasse, forbedre, oppdatere og utvide tjenestene våre. Dette inkluderer:
 • Autentisering av din tilgang til tjenestene og forbedring av Ancestrys informasjonssikkerhet;
 • Behandling av betalingene dine for abonnementer, AncestryDNA-tjenester og -testsett og andre produkter og funksjoner;
 • Bygging av nye og forbedring av eksisterende tjenester;
 • Hjelpe deg opprette og gi innsikt om familietrærne dine basert på opplysninger i Ancestrys databaser;
 • Utstede undersøkelser og spørreskjemaer for bruk i tjenestene, samt tilrettelegge for produktutvikling og forskningsinitiativer;
 • Utføre vitenskapelig, statistisk og historisk forskning;
 • Oppdage og beskytte mot feil, bedrageri eller annen kriminell og ondsinnet aktivitet; og
 • Håndheve våre vilkår og betingelser.
Kommunikasjoner Vi bruker dine personlige opplysninger til å kommunisere med deg om tjenestene, så som når vi:
 • Svarer på dine henvendelser til medlemsservice;
 • Varsler deg om potensielle genetiske slektninger identifisert av DNA-matching eller gjennom dine familiehistorikktjenester (for eksempel «Ancestry Hints®» om potensielle forfedre i våre databaser);
 • Varsler deg om oppføringer relatert til personer i ditt familietre eller som du kan være i slekt med;
 • Informerer deg om endringer til tjenestene eller nye tjenester;
 • Ber deg om å delta i Ancestry-medieproduksjoner, annonser, kundeinnsiktforskning eller vitnemål; og
 • Levere deg informasjon eller forespørre handling i svar på tekniske, sikkerhetsmessige og andre driftsproblemer.
Markedsprodukter og tilbud fra oss eller våre forretningspartnere Vi kan bruke noen personlige opplysninger (for eksempel demografisk informasjon tilgjengelig fra tredjeparts kilder eller fra deler av Ancestry (profil, trær, osv,.)) for å markedsføre produktene våre og tilbud fra oss eller våre forretningspartnere. Denne markedsføringen inkluderer annonser basert på dine interesser.

Merk: Ancestry deler ikke dine genetiske opplysninger med tredjeparts markedsfører, forsikringsselskaper eller arbeidsgivere og vil vil ikke bruke dine genetiske opplysninger for markedsføring eller persontilpasset annonsering uten å få ditt uttrykkelige samtykke.

For markedsføring du har samtykket til å motta via e-post eller SMS, kan du kontrollere hvordan vi markedsfører til deg ved å bruke knappen for avmelding av abonnement i enhver markedsførings-e-post du mottar, ved å endre dine kommunikasjonspreferanser eller ved å følge instruksjonene i markedsføringskommunikasjoner som du mottar. Kontroller for Ancestrys relaterte merker er tilgjengelige gjennom deres oppsett og er oppført her. For annonsering på tredjeparts plattformer, støtter vi oss på våre egne legitime interesser som det juridiske grunnlaget (se del 7) og du bør kontrollere markedsføringspreferansene dine direkte på de plattformene.

Genetiske opplysninger Ancestry bruker dine genetiske opplysninger for følgende primære formål:
 • Levering av etnisitetsresultater,  (f.eks. nær familie, utvidet familie eller andre du kan være i slekt med) fra databasen vår og annen informasjon for å hjelpe deg og andre brukere finne ut mer om hverandre, potensielle familiemedlemmer, samt dine genetiske slektninger og familiegrupper;
 • Forbinde deg med og hjelpe deg å lære om dine genetiske slektninger i databasen vår gjennom funksjoner som DNA-matching eller andre produktfunksjoner;
 • Levere deg annen innsikt i hva ditt DNA kan avsløre om trekk og velbefinnende;
 • Levere relevante resultater for å assistere deg i å oppdage felles forfedre og andre detaljer om familiehistorien din, samt å hjelpe deg med å bygge familietreet ditt eller få kontakt med venner og familie.
 • Studere aggregerte genetiske opplysninger for å bedre forstå befolknings- og etnisitetsrelatert helse, velbefinnende, aldring og fysiske tilstander;
 • Utføre vitenskapelig, statistisk og historisk forskning; og
 • Forbedre funksjoner og funksjonalitet i våre eksisterende DNA-relaterte produkter, forbedre kundeopplevelsen over alle Ancestry-tjenestene, forbedre kvaliteten av våre laboratorieprosesser og teknologi og bygge nye produkter og tjenester.

 

7.  Hvilken informasjon deler vi, når deler vi den og hvem er mottakerne?

Ancestry deler ikke dine individuelle personlige opplysninger (inkludert dine genetiske opplysninger) med tredjeparter unntatt som beskrevet i denne personvernerklæringen eller uten ditt ytterligere samtykke. Vi deler ikke frivillig informasjonen din med politimyndigheter. I tillegg vil vi ikke dele dine genetiske opplysninger med forsikringsselskaper, arbeidsgivere eller tredjeparts markedsførere uten ditt uttrykkelige samtykke.

Merk: Ancestrys spesifikke offentliggjøringer for USA kan finnes her. Ancestry selger ikke dine personlige opplysninger.

Omstendighetene beskrevet nedenfor forklarer når deling kan skje:

 
De informasjonen din kan bli delt med / Omstendigheter der deling skjer Beskrivelse
Ancestry-selskaper

Vi kan dele informasjonen din internt i Ancestry-gruppen av selskaper oppført herAncestry-selskapene») for å kunne levere og forbedre tjenestene våre.

Vi overfører dine personlige og genetiske opplysninger mellom Ancestrys Irland-baserte selskap og Ancestrys USA-baserte selskaper. For mer informasjon om dette, se del 12 nedenfor.

Andre brukere eller andre du kan velge å dele med

Som del av din bruk av tjenestene, har du alternativet å legge til eller dele informasjon med alle brukere av tjenesten eller gjennom å dele funksjoner med spesifikke Ancestry-brukere og selv ikke-Ancestry-brukere. Du kan ha ytterligere delingsalternativer i enkelte tjenester, for eksempel AncestryDNA (se nedenfor).

Informasjon i din(e) offentlig(e) profil(er) vil bli sett av alle andre brukere, det samme vil offentlige familietredetaljer (merk at levende personer i treet ditt kun er synlige for deg og personene du deler treet ditt med som «redigerer» eller som du autoriserer til å kunne se de levende personene i treet ditt).

Hvis du velger å se og bli sett av dine DNA-matcher, kan dine DNA-matcher se visse personlige opplysninger, så som ditt brukernavn, hvordan de kan være i slekt med deg, hvorvidt du har koblet et familietre til ditt DNA eller ikke og enten alle eller kun delte (etter ditt valg) regioner og fellesskap. Du kan bli tilbudt andre alternativer for å kobles med slektninger eller finne ut om familiære tilkoblinger.

Du kan dele annen DNA-informasjon, så som trekk, gjennom "sammenlign" og andre personlige delingsfunksjoner.

Hvis du deler detaljer om din familiehistorie eller DNA-erfaring utenfor tjenestene, gjør du det på egen risiko.

Tjenesteleverandører

Vi jobber med andre selskaper når vi leverer og markedsfører tjenestene. Som et resultat vil disse selskapene ha tilgang til eller på annen måte behandle noen av dine personlige opplysninger i sine systemer. Disse selskapene er underlagt kontraktsmessige forpliktelser som styrer personvern, datasikkerhet og konfidensialitet samsvarende med gjeldende lovgivning.

Disse selskapene og de personlige opplysningene de kan ha tilgang til inkluderer våre:

 • Laboratoriepartnere (så som ditt DNA);
 • DNA-testforsendelsesleverandører (så som navn, forsendelsesadresse og telefonnummer);
 • Betalingsbehandlere (så som betalingsinformasjon);
 • Leverandører av skytjenesteinfrastruktur (Ancestrys nett- og mobiltjenester er skybaserte tjenester; alle dine opplysninger bevares hos våre skytjenesteleverandører);
 • Lagringsanlegg for biologiske prøver (så som biologisk prøve og DNA-testsettkode);
 • Leverandører som assisterer oss med markedsføring og forbrukerforskningsanalyse, forhindring av bedrageri og sikkerhet (så som e-postadresse);
 • Leverandører av kommunikasjonsinfrastruktur (så som navn og e-postadresse); og
 • Leverandører som hjelper oss med å levere enkelte medlemsservicefunksjoner, som telefonstøtte eller spørreundersøkelsesverktøy (så som kontoinformasjon eller navn eller e-postadresse)
Analyse- og annonseringspartnere Vi jobber med tredjeparts partnere for analyse- og annonseringsformål. Ved å innhente og dele visse personlige opplysninger, hjelper disse leverandørene oss å bedre persontilpasse annonser for å matche dine interesser. De hjelper oss også å måle effektiviteten av annonsekampanjer og brukes for å levere deg annonser som er mer relevante for deg.
Forskningspartnere Vi deler dine genetiske opplysninger med forskningspartnere kun når du gir oss ditt uttrykkelige samtykke til å gjøre dette gjennom vårt informert samtykke til forskning. Med mindre du samtykker til informert samtykke til forskning, vil dine opplysninger ikke deles med disse forskerne.

Forskningspartnere inkluderer kommersielle eller ideelle organisasjoner som utfører eller støtter vitenskapelig forskning, utviklingen av terapier, medisinske apparater eller relatert material for å behandle, diagnostisere eller forutsi helsetilstander. I enkelte omstendigheter kan en forskningspartner eller Ancestry ha en økonomisk interesse i forskningsarrangementet. En liste over våre forskningspartnere kan finnes her.

Politimyndigheter

Ancestry oppgir ikke frivillig opplysninger av noen form til myndighets- eller juridiske organger eller politimyndigheter. For å gi våre brukere den største beskyttelsen under lov, krever vi at alle myndighetsbyråer som søker tilgang til opplysninger fra Ancestrys kunder følger gyldig juridisk prosess. Vi tillater ikke politimyndigheter å bruke Ancestrys tjenester for å etterforske forbrytelser eller for å identifisere menneskelige levninger.

Hvis vil blir påtvunget å offentliggjøre dine personlige opplysninger til politimyndigheter, vil vi gjøre vårt beste for å varsle deg på forhånd, med mindre vi er forbudt under loven fra å gjøre dette. Ancestry produserer en åpenhetsrapport der vi lister opp antallet gyldige forespørsler fra politimyndigheter for brukeropplysninger på tvers av alle nettstedene våre.

Annen juridisk eller regulatorisk prosess Vi kan dele dine personlige opplysninger hvis vi mener at det er rimelig nødvendig for å:
 • Overholde gyldig juridisk prosess (f.eks. stevninger, rettsordre);
 • Håndheve eller bruke Ancestrys vilkår og betingelser;
 • Beskytte sikkerheten eller integriteten til tjenestene; eller
 • Beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Ancestry, våre ansatte eller brukere.
Hvis Ancestry blir kjøpt opp Hvis Ancestry eller våre virksomheter blir kjøpt opp eller overført (inkludert i sammenheng med konkurs eller lignende prosedyrer), kan vi dele dine personlige opplysninger med den oppkjøpende eller mottakende enheten. Løftene i denne personvernerklæringen vil fortsette å gjelde for dine personlige opplysninger overført til den nye enheten.
En merknad om aggregerte opplysninger Ancestry kan offentliggjøre brukerinformasjon i et aggregert format som del av tjenestene eller vår markedsføring, eller i vitenskapelige publikasjoner publisert av oss eller våre forskningspartnere. Vi kan for eksempel bemerke på prosentantallet av immigranter i en delstat som er fra en spesifikk geografisk region eller et spesifikt land. Slik offentliggjøring vil aldri inkludere personlige opplysninger.

 

8.  Dine rettigheter og valg angående dine personlige opplysninger

Alle brukere (som definert i våre vilkår og betingelser) kan bruke våre onlineverktøy for å 1) be om en rapport om hvilke personlige opplysninger de har oppgitt til oss, 2) laste ned en kopi av sine DNA-opplysninger eller laste ned en kopi av sine familietrær og 3) slette sine familietrær, DNA-testresultater eller sin konto.

I tillegg gir enkelte personvernlover, så som EUs personvernforordring, personer spesifikke rettigheter angående deres personlige opplysninger. For eksempel:

Rett til tilgang / Til å vite – Du kan ha en rett til å be om tilgang til dine personlige opplysninger og å få oppgitt en kopi av viss informasjon angående kategoriene av dine personlige opplysninger vi innhenter og offentliggjør. For å be om en kopi, følg disse trinn-for-trinn instruksjonene. Hvis du ønsker en kopi av dine DNA-opplysninger, følg disse trinn-for-trinn instruksjonene. Hvis du ønsker en kopi av ditt familietre, følg disse trinn-for-trinn instruksjonene.

Rett til retting/korrigering – Du kan ha rett til å be om at vi retter eller korrigerer unøyaktige personlige opplysninger om deg.

Rett til sletting – Du har rett til, i visse tilfeller, å be om at vi begrenser (stopper all aktiv behandling) eller sletter dine personlige opplysninger, gitt at det er gyldige grunner for å gjøre dette og underlagt gjeldende lov. Se del 10 for informasjon om hvordan du sletter dine personlige opplysninger.

Rett til å protestere– Du kan ha retten til å protestere mot behandlingsaktiviteter i våre legitime interesser der slike aktiviteter påvirker dine rettigheter og friheter som en enkeltperson. I tillegg, når du samtykker til behandlingen av dine personlige opplysninger for et spesifikt formål, kan du trekke tilbake samtykket ditt til enhver tid og vi vil stoppe all ytterligere behandling av opplysningene dine for det formålet.

Rett til begrensning – Du har retten til å be om en begrensning på vår behandling av dine personlige opplysninger, for eksempel der du mener at behandlingen er basert på unøyaktige opplysninger eller ikke behandlet på en lovlig måte.

Rett til dataportabilitet – Du kan ha retten til å motta visse av dine personlige opplysninger i et format som kan overføres til en annen databehandlingsansvarlig.

Rett til å klage – Du har retten til å fremme en klage til Irish Data Protection Commission (Klagehåndtering, undersøkelser eller håndhevelse for enkeltpersoner | Data Protection Commissioner) eller en annen kompetent tilsynsmyndighet i bostedslandet.


Du kan utøve disse rettighetene ved å bruke verktøyene beskrevet nedenfor eller ved å kontakte Ancestry. Detaljer og alternativer for å få tilgang til denne informasjonen er oppført nedenfor.

Type Valg
Ancestry Du kan få tilgang til og oppdatere de personlige opplysningene (slik som e-postadressen din, brukernavnet, profilinformasjon, osv.) som du oppgir til Ancestry til enhver tid i følgende deler av personverninnstillingene: For å finne ut hvordan du administrerer personverninnstillingene for ethvert familietre du har opprettet på Ancestry kan du gå til dine Tre-innstillinger eller klikke her.
Relaterte merker Ancestry streber etter å gjøre det enkelt for deg å administrere ditt personvern på tvers av tjenestene. Du kan administrere personverninnstillingene for dine relaterte merker her.
Mobilapper Du kan også kontrollere informasjonen din ved å bruke innstillingene tilgjengelige i våre mobilapplikasjoner, så som Ancestry-, AncestryDNA-, Find a Grave- og We Remember-appene.
Annonsering Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier og integrereringer med tredjeparts markedsførings- og annonseringspartnere for å innhente opplysninger om dine interesser eller din atferd for å levere deg målrettede annonser. Du kan endre innstillingene dine som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler. For informasjon om  se våre retningslinjer for informasjonskapsler.
Nedlastning av familietreinformasjon Ancestry lar deg laste ned familietreinformasjonen din i standard GEDCOM familietrefilformat i dine Tre-innstillinger. Finn ut hvordan her.
Nedlastning av genetiske opplysninger Du har alltid alternativet til å laste ned en fil med dine DNA-opplysninger. Hvis du laster ned DNA-opplysningene dine gjør du dette på egen risiko. Finn ut hvordan her. For mer informasjon om hva som er inkludert i din nedlastning av DNA-opplysninger, gå hit.

 

9.  Hva er vår oppbevaringspraksis?

Ancestry-tjenester er fundamentalt betinget på oppfatningen om at den personlige reisen av selvoppdagelse ikke er en engangshendelse og fortsetter over lange tidsperioder – ofte et helt liv. I tillegg og med spesifikt hensyn til våre abonnenter og DNA-kunder som betaler gebyrer eller kjøper abonnementer, tilbyr den pågående styrkingen av samlingene våre av historiske arkiver og DNA-funksjoner fordeler og innsikt til våre brukere over tid. Som et resultat reflekterer oppbevaringspraksisen vår denne pågående verdien ved å oppbevare brukerkontoer på systemet vårt inntil våre brukere informerer oss om deres ønske om å slette opplysningene sine eller stenge kontoene sine.

Opplysningskategori Oppbevaringsperiode
Konto og profil Ancestry vil oppbevare de personlige opplysningene du oppgir når du oppretter kontoen din og profilen din inntil det tidspunktet du sletter kontoen din.
Familietre På grunn av den flergenerasjonelle vesentligheten til familietrær vil Ancestry oppbevare familietreet ditt for å gi det kontinuerlig tilgang, oppdaterte funksjoner og evnen til å forbedre familietreet ditt. Familietreet ditt beholdes til du sletter familietreet ditt eller kontoen din.
DNA Ancestry oppbevarer dine DNA-opplysninger for å gi deg funksjonene og funksjonaliteten du kjøpte (eller ble gitt i gave), inkludert kontinuerlig oppdaterte funksjoner så som DNA-matcher, økende granulære etnisitetsestimater og forbedrede regioner og fellesskap, samt nye andre funksjoner basert på dine DNA-opplysninger. Dine DNA-opplysninger beholdes inntil du sletter dine DNA-testresultater eller din konto.

Hvis du var en kunde hos AncestryHealth, er våre AncestryHealth-laboratoriepartnere påkrevd å oppbevare dine DNA-opplysninger og testresultat for en periode på mins syv år, eller som påkrevd av delstatslovgivning og loven om klinisk laboratorieforbedringer (CLIA) og retningslinjene som gjelder for laboratorier sertifisert av College of American Pathologists (CAP).

Relaterte merker Enkelte av våre relaterte merker (Fold3, Newspapers.com, Find a Grave, We Remember eller Archives) har sine egne kontopålogginger og vil oppbevare de personlige opplysningene du oppgir når du oppretter kontoen din og profilen din etter behov for å gi deg kontinuerlige og oppdaterte tjenester inntil det tidspunktet du ber oss om å slette dem.
Bruksinformasjon Vi oppbevarer bruksinformasjon (f.eks. besøk på nettstedene) i et av-personalisert eller aggregert format. Når aggregert slutter denne informasjonen å være personlige opplysninger og vil ikke være underlagt brukerslettingsforespørsler.

 

10.  Hvordan kan jeg slette mine personlige opplysninger?

Du kan slette dine personlige opplysninger fra Ancestry til enhver tid.

Opplysningskategori Hvordan slette
Personlige opplysninger

Du kan slette dine personlige opplysninger fra Ancestry ved å følge disse instruksjonene.

Hvis du har delt informasjon med andre brukere (for eksempel ved å gjøre familietrærne dine offentlige eller ved å dele DNA-resultatene dine direkte med andre brukere) vil Ancestry ikke være i stand til å fjerne noen kopier av informasjon som andre brukere kan ha bevart, som kun kan bli slettet ved at du kontakter den andre brukeren og ber dem om å slette den.

Rett enhver forespørsel om å fjerne informasjon fra tilkoblede arkivoppføring til den ansvarlige arkivenheten.

Vi vil vurdere forespørsler for fjerning av personlige opplysninger fra de søkbare indeksene for oppføringene vi holder på et individuelt grunnlag i samsvar med lov.

For informasjon om personlige opplysninger behandlet av Ancestry relatert til ikke-Ancestry-brukere, klikk her.

Genetikk Merk: Hvis du ber om at Ancestry sletter dine DNA-opplysninger vil vi slette alle genetiske opplysninger, inkludert eventuelle utledede genetiske opplysninger (etnisitetsestimater, matcher for genetiske slektninger, osv.) fra våre produksjons-, utviklings-, analyse- og forskingssystemer innen 30 dager.

For å be om ødeleggelsen av dine biologiske prøver må du kontakte medlemsservice. Merk at hvis du har samtykket til vårt informert samtykke til forskning vil vi ikke være i stand til å fjerne dine genetiske opplysninger fra aktive eller fullførte forskningsprosjekter, men vi vil ikke bruke dem for nye forskningsprosjekter.

Generelt Merk at det kan være noe latens i sletting av dine personlige opplysninger fra våre backup-systemer etter at de har blitt slettet fra våre produksjons-, utviklings-, analyse- og forskningssystemer. I tillegg kan våre laboratoriepartnere oppbevare informasjon de mottar fra oss for å kunne overholde lover eller forskrifter som krever oppbevaring av visse opplysninger, så som forskriftene for Clinical Laboratory Improvements Amendments administrert av U.S Food and Drug Administration. Ancestry kan også oppbevare viss informasjon som rimelig nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (inkludert forespørsler fra politimyndigheter), løse tvister, opprettholde sikkerhet, forhindre bedrageri og misbruk, samt for å overholde samsvarskrav for skatter, betalingsindustri, verdipapirer og kliniske forskrifter.
Relaterte merker For å slette informasjon fra våre relaterte merker (Fold3, Newspapers.com, Find a Grave, We Remember eller Archives) kan du kontakte oss på det relaterte merket og be om at dine personlige opplysninger blir slettet fra den tjenesten. Enkelte tjenester kan også ha et online-henvendelsesskjema tilgjengelig fra kontoinnstillingsmenyen til den tjenesten og kan sees her.

 

11.  Sikkerhet

Ancestry opprettholder et omfattende informasjonssikkerhetsprogram designet for å beskytte våre kunders personlige opplysninger ved bruk av administrative, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak.

De spesifikke sikkerhetstiltakene brukt er basert på sensitiviteten av de personlige opplysningene innhentet. Vi har tiltak på plass for å beskytte mot upassende tiltak, tap, misbruk eller endring av personlige opplysninger (inkludert genetiske opplysninger) under vår kontroll.

Ancestrys sikkerhetsteam gjennomgår regelmessig våre sikkerhets- og personvernpraksiser og forsterker dem som nødvendig for å bidra til å sikre integriteten til våre systemer og dine personlige opplysninger.

Vi bruker sikker serverprogramvare for å kryptere personlige opplysninger (inkludert genetiske opplysninger) og vi inngår kun partnerskap med sikkerhetsselskaper som oppfyller og forplikter seg til våre sikkerhetsstandarder. Selv om vi ikke kan garantere at tap, misbruk eller endring av opplysninger ikke vil skje, iverksetter vi egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre dette.

Det er også viktig for deg å beskytte deg mot uautorisert tilgang til dine personlige opplysninger ved å opprettholde sterke passord og beskytte mot uautorisert bruk av din egen datamaskin eller enhet.

 

12.  Internasjonale dataoverføringer

Vi er en global virksomhet og vil overføre dine personlige opplysninger til land andre enn ditt eget land, inkludert, men ikke begrenset til USA, Irland, Storbritannia og Frankrike. Land som er utenfor EØS, Sveits eller Storbritannia vil kanskje ikke tilby samme nivå av datavern som i ditt hjemland. Når vi overfører dine personlige og genetiske opplysninger mellom Ancestrys selskap basert i Irland og Ancestrys selskaper basert i USA for behandling i USA, baserer vi oss på etablerte overføringsmekanismer så som standard kontraktsklausuler.

 

13.  Endringer til denne erklæringen

Vi kan modifisere denne personvernerklæringen til enhver tid, men vi vil gi prominent forhåndsvarsel om vesentlige endringer til denne erklæringen, så som å legge ut et varsel gjennom tjenestene, på nettstedene våre eller sende deg en e-post, for å gi deg muligheten til å gjennomgå endringene og velge hvorvidt du vil fortsette å bruke tjenestene.

Vi vil også varsle deg om ikke-vesentlige endringer til denne erklæringen fra deres ikrafttredelsesdato ved å legge ut et varsel gjennom tjenestene, på nettstedene våre eller sende deg en e-post.

Hvis du ikke samtykker til noen av endringene, kan du slette kontoen din som beskrevet i del 10.

 

14.  Juridisk grunnlag under EUs personvernforordning (GDPR) for behandling av personlige opplysninger for bosatte i EU.

Under lovgivning i EU og Storbritannia er vi påkrevd å spesifisere formålene vi behandler dine personlige opplysninger for og de juridiske grunnlagene vi støtter oss på for å gjøre dette. Ancestry støtter seg på et antall juridiske grunnlag for å innhente og behandle dine personlige opplysninger og genetiske opplysninger. Du kan se detaljene for våre juridiske grunnlag her.

 

15.  Identitets- og kontaktdetaljer for data 

Kunder i USA

Hvis du bor i USA, er Ancestry.com Operations, L.P. og Ancestry.com DNA, LLC ansvarlige for bruken av dine opplysninger og for å svare på eventuelle henvendelser relatert til dine personlige opplysninger.

 

  E-post Postadresse
For brukere lokalisert i USA [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
Attn: Personvernkontor
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107, USA
Personvernforespørsler for amerikanske delstater [email protected] I/A
Californias autoriserte agentstøtte [email protected] I/A

 

Kunder utenfor USA

Hvis du er bosatt utenfor USA, er Ancestry Ireland Unlimited Company din databehandlingsansvarlige.

Brukere utenfor USA kan kontakte Irish Data Protection Commission eller ditt lokale datatilsyn.

 

  E-post Postadresse
For brukere lokalisert utenfor USA [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Personvernkontor
52-55 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 NA07
Irland

 

For Ancestry-kunder: Ancestry-kunder kan nå oss ved å bruke disse telefonnumrene eller du kan sende inn spørsmål ved å bruke dette nettskjemaet.

Forespørsler fra politimyndigheter: Forespørsler for informasjon fra politimyndighetsenheter skal følge Ancestrys veiledning for politimyndigheter.

 

16.  Ytterligere personvernerklæring for bosatte i USA

Ancestry leverer denne ytterligere personvernerklæringen for bosatte i USA («erklæring for USA») som kun gjelder for bosatte i California, Colorado, Connecticut og Virginia, som et tillegg til vår personvernerklæring for å gi informasjon om hvordan du kan utøve rettighetene dine under California Consumer Privacy Act of 2018 («CCPA») California Privacy Rights Act of 2020 («CPRA»), Colorado Privacy Act («CPA»), Connecticut Data Privacy Act («CTDPA»), og Virginia Consumer Data Protection Act («VCDPA»). Denne erklæringen for USA dekker alle Ancestry-nettsider, -tjenester og -mobilapper som kobler til denne erklæringen for USA, inkludert: Ancestry®, AncestryDNAFold3Newspapers.comArchivesWe Remember, og Find a Grave (gjennom hele, samlet, som gjeldende «Ancestry» «vi» eller «vår/vårt/våre»). Den gjelder for de personlige opplysningene (definert ovenfor) vi innhenter fra din bruk av tjenestene og gjennom alle andre måter du engasjerer deg med oss på.

16.1  Kategorier av personlige opplysninger

Ancestry innhenter, og har innhentet i de 12 månedene før ikrafttredelsesdatoen for denne erklæringen for USA, følgende kategorier av personlige opplysninger:

 • Identifikatorer, så som navn, brukernavn, postadresse, unik personlig identifikator, online-identifikator, IP-adresse, din mobilenhetsidentifikator, e-postadresse, kontonavn, førerkort.
 • Personlige opplysninger beskrevet i underdel (e) av Del 1798.80 ikke dekket av en eksisterende kategori (fysiske kjennetegn eller beskrivelser).
 • Egenskaper av beskyttede klassifiseringer under gjeldende statlig eller føderal lov, så som tildelt kjønn ved fødsel og fødselsår. Dette inkluderer også ditt innhold (som definert i våre vilkår og betingelser) som du velger å dele med oss og som er ansett som en juridisk beskyttet klasse under gjeldende statlig eller føderal lov.
 • Kommersielle opplysninger, så som produkter eller tjenester kjøpt, innhentet eller vurdert eller andre kjøps- eller forbrukerhistorikker eller -tendenser.
 • Biometriske opplysninger, så som DNA-opplysninger (definert ovenfor).
 • Opplysninger om Internettbruk, så som din surfehistorikk, søkehistorikk og informasjon angående din samhandling med våre nettsteder og annonser.
 • Geolokasjonsdata, så som plassering av din enhet eller datamaskin og eventuelle metadata tilknyttet digitale fotografier lastet opp til Find a Grave, inkludert plasseringen, datoen og tidspunktet for når bildet ble tatt.
 • Sensoriske opplysninger, så som audio, elektronisk og visuell informasjon (f.eks. audio- eller videoopptak du laster opp, opptak av samtaler med Ancestrys medlemsservice eller informasjon du frivillig deler når du utfører forbrukerinnsiktsforsking med oss).
 • Slutninger utledet fra personlige opplysninger, så som for å foreslå familiære forhold og for å skape forbrukerprofiler for formålene for forskning, produktutvikling og markedsføring. Merk at som stadfestet i del 16.7  nedenfor selger vi ikke dine personlige opplysninger.
 • Sensitive personlige opplysninger, så som førerkort, informasjon for kontoinnlogging, rasemessig eller etnisk opprinnelse og genetiske opplysninger.

Merk at enkelte kategorier av informasjon kun innhentes hvis du bruker visse av tjenestene våre.

16.2  Forretningsformål

Ancestry bruker kategoriene av personlige opplysninger beskrevet i del 16.1 for følgende forretningsformål:

 • Levere, persontilpasse, forbedre, oppdatere og utvide Ancestrys tjenester;
 • Kommunisere med deg om tjenestene;
 • Bidra til å sikre sikkerhet og integritet av tjenestene; og
 • Markedsføre nye produkter og tilbud fra oss eller våre forretningspartnere basert på dine interesser.

16.3  Kategorier av kilder for personlige opplysninger

Ancestry innhenter, og har innhentet i de 12 månedene før ikrafttredelsesdatoen for denne erklæringen for USA, kategorier av personlige opplysninger beskrevet i del 16.1 fra følgende kategorier av kilder:

 • Deg, vår bruker/besøker – denne kilden for personlige opplysninger avhenger av din bruk av tjenestene, inkludert når du sender inn ditt innhold (som definert i våre vilkår og betingelser);
 • Ancestry-selskapene (definert i del 7);
 • Offentlige arkiver;
 • Historiske arkiver; og
 • Tredjeparter.

16.4  Offentliggjøring av personlige opplysninger for forretningsformål

Ancestry deler og har i de 12 månedene før ikrafttredelsesdatoen for denne amerikanske erklæringen, delt følgende kategorier av personopplysninger med korrelerende kategorier av tredjeparter for forretningsformål:

Kategorier av tredjeparter  Kategoriene av personlige opplysninger vi deler
Andre Ancestry-brukere (hvis du delte dine personlige opplysninger på Ancestry)
 • Identifikatorer;
 • Kategorier av personlige opplysninger beskrevet i del 1798.80(e) av California Civil Code;
 • Egenskaper ved beskyttede klasser under gjeldende statlig eller føderal lov; og
 • Biometriske opplysninger.
Ancestry-selskaper
 • Identifikatorer;
 • Kategorier av personlige opplysninger beskrevet i del 1798.80(e) av California Civil Code;
 • Egenskaper ved beskyttede klasser under gjeldende statlig eller føderal lov;
 • Kommersielle opplysninger;
 • Biometriske opplysninger (kun mellom Ancestry og AncestryDNA);
 • Bruksinformasjon for Internett;
 • Geolokasjonsopplysninger;
 • Sensoriske opplysninger; og
 • Slutninger.
Tjenesteleverandører
 • Identifikatorer og kategorier av personlige opplysninger beskrevet i del 1798.80(e) av California Civil Code, så som e-postadresse og unike personlige identifikatorer generert av Ancestry (rørkode);
 • Biometriske opplysninger og egenskaper ved beskyttede klasser under gjeldende statlig eller føderal lov (kjønn, fødselsdato) deles med våre partnerlaboratorier:
 • Kommersielle opplysninger;
 • Bruksinformasjon for Internett;
 • Sensoriske opplysninger; og
 • Slutninger.
Forskningspartnere Referer til informert samtykke for forskning for informasjon om hva som deles med forskningspartnere, som kan inkludere:
 • Identifikatorer;
 • Kategorier av personlige opplysninger beskrevet i del 1798.80(e) av California Civil Code;
 • Egenskaper ved beskyttede klasser under gjeldende statlig eller føderal lov;
 • Kommersielle opplysninger;
 • Biometriske opplysninger (kun mellom Ancestry og AncestryDNA);
 • Bruksinformasjon for Internett;
 • Sensoriske opplysninger; og
 • Slutninger.
Politimyndigheter eller Andre regulatoriske enheter Vi deler ikke frivillig dine personlige opplysninger med politimyndigheter eller regulatoriske enheter. Vi krever en gyldig juridisk prosess som beskrevet i del 7 ovenfor før vi ville oppgi noen opplysninger til politimyndigheter. For informasjon om hvilke opplysninger som er delt, se vår åpenhetsrapport som kommer ut to ganger i året.

 

16.5  Delings- og annonsepreferanser

Ancestry deler og har delt i de 12 månedene før ikrafttredelsesdatoen for denne erklæringen for USA, med følgende kategorier av tredjeparter de korrelerende kategoriene av personlige opplysninger for målrettet annonsering:

Kategorier av tredjeparter  Kategoriene av personlige opplysninger vi deler
Markedsførings- og annonseringspartnere
 • Identifikatorer;
 • Kommersielle opplysninger;
 • Bruksinformasjon for Internett;
 • Slutninger.

 

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier for å dele informasjon med våre tjenesteleverandører og tredjepartspartnere av et utvalg årsaker, inkludert for å måle, målrette og levere annonser som ytterligere beskrevet i denne personvernerklæringen.

Du kan finne ut mer om vår praksis og kontrollene vi gir deg eller melde deg av visse typer av slik deling ved å gå til våre retningslinjer for informasjonskapsler. Etter januar 2023, gå til «Ikke selg eller del mine personlige opplysninger»-koblingen i bunnteksten på nettstedene våre for å endre preferansene dine.

16.6  Utøve dine rettigheter under.

16.6.1  Rett til å vite. Du kan ha retten til å be om at vi offentliggjør hvilke personlige opplysninger vi innhenter, bruker, offentliggjør, deler eller selger. Dette inkluderer retten til å be om kategoriene av personlige opplysninger vi har innhentet om deg, kategoriene av kilder for personlige opplysninger, forretningsformålet personlige opplysninger innhentes for, kategoriene av tredjeparter vi deler kategorier av personlige opplysninger med og de spesifikke bitene av personlige opplysninger vi har innhentet om deg.

Hvis du sender inn en forespørsel om å vite på dine egne vegne, er det to måter å gjøre forespørselen din på; Online eller via e-post.

For å sende inn forespørselen din om å vite for Ancestry online, følg disse trinn-for-trinn instruksjonene om hvordan du laster ned kontoopplysningene dine. Merk at denne rapporten ikke vil inkludere en kopi av dine DNA-opplysninger eller familietrær. Hvis du ønsker en kopi av ditt familietre, følg disse trinn-for-trinn instruksjonene. Hvis du ønsker en kopi av dine DNA-opplysninger, følg disse trinn-for-trinn instruksjonene. Merk at hvis du laster ned DNA-opplysningene dine gjør du dette på egen risiko.

For å sende inn din forespørsel om å vite for våre relaterte merker (Fold3, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember eller Archives), kan du alltid kontakte oss hos det relaterte merket og, for noen tjenester, kan de også ha et onlineforespørselsskjema tilgjengelige fra kontoinnstillingsmenyen til den tjenesten (kontaktinformasjon og kobling til onlineforespørselsskjema, hvis tilgjengelig, er her).

For å sende en e-post med din forespørsel om å vite, send oss en e-post på usprivacyrequests@ancestry.com. Vi er påkrevd å verifisere identiteten din før vi gir deg en kopi av opplysningene dine. Vi vil kreve at du oppgir bevis på identitet og gjeldende adresse (dvs. du kan være påkrevd å oppgi en kopi av din myndighetsutstedte-ID, som kun vil bli brukt til å verifisere din identitet og adresse).

Hvis du er en «autorisert agent» i samsvar med CCPA/CPRA og sender inn en forespørsel om å vite på vegne av én av våre brukere, se del 16.6.3 nedenfor.

16.6.2 Rett til å slette. Du kan ha retten til å be om at vi sletter dine personlige opplysninger

Hvis du sender inn en forespørsel om å slette på dine egne vegne, er det to måter å gjøre forespørselen din på; Online eller via e-post. Merk at for å slette dine personlige opplysninger må du slette kontoen din og at når en forespørsel om sletting av konto er fullført, kan denne prosessen ikke omgjøres. Din informasjon (inkludert, men ikke begrenset til, familietrær, arkiver, bilder og DNA-opplysninger) vil bli slettet permanent.

For å sende inn forespørselen din om å slette for Ancestry online, følg disse trinn-for-trinn instruksjonene om hvordan du sletter kontoen din. For å sende inn din forespørsel om å slette for våre relaterte merker (Fold3, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember eller Archives), kan du alltid kontakte oss hos det relaterte merket og, for noen tjenester, kan de også ha et onlineforespørselsskjema tilgjengelige fra kontoinnstillingsmenyen til den tjenesten (kontaktinformasjon og kobling til onlineforespørselsskjema, hvis tilgjengelig, er her).

For å sende en e-post med din forespørsel om å slette, send oss en e-post på usprivacyrequests@ancestry.com. Vi er påkrevd å verifisere identiteten din før vi sletter opplysningene dine. Vi vil kreve at du oppgir bevis på identitet og gjeldende adresse (dvs. du kan være påkrevd å oppgi en kopi av din myndighetsutstedte-ID, som kun vil bli brukt til å verifisere din identitet og adresse).

Hvis du er en «autorisert agent» i samsvar med CCPA/CPRA og sender inn en forespørsel om å vite på vegne av én av våre brukere, se del 16.6.3 nedenfor.

16.6.3  Autoriserte agenter. Bosatte i California kan bruke «autoriserte agenter» for å gjøre forespørsler om å vite og forespørsler om sletting. For å bruke en autorisert agent, send oss en e-post på [email protected]. Merk at selv om en forbruker velger å bruke en autorisert agent for en forespørsel, må forbrukeren fortsatt jobbe direkte med oss for å oppgi element 3 nedenfor:

 1. Bevis på at den autoriserte agenten er registrert med Secretary of State for å drive virksomhet i California.
 2. Signert tillatelse fra forbrukeren som tillater den autoriserte agenten å handle på forbrukerens vegne.
 3. Verifikasjon av forbrukerens identitet (må gjøres direkte av forbrukeren til oss). Vi vil kreve bevis på identitet og California-adresse (f.eks. en kopi av din myndighetsutstedte-ID, som kun vil bli brukt til å verifisere din identitet og adresse).

Merk: Rapporten vil leveres til forbrukeren via deres Ancestry-konto. Merk også at rapporten ikke inkluderer en kopi av forbrukerens DNA-opplysninger eller familietrær. Hvis forbrukeren vil laste ned sine familietrær eller DNA-opplysninger se del 16.6.1  ovenfor.

16.6.4 Rett til anke. Hvis du er bosatt i Colorado, Connecticut eller Virginia og din forespørsel om å vite eller slette dine opplysninger blir avvist, har du rett til å anke. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på [email protected].

16.7  Salg. Ancestry selger ikke dine personlige opplysninger og har ikke solgt dem i de 12 månedene før ikrafttredelsesdatoen for denne erklæringen for USA.

16.8  Sensitive personlige opplysninger. Vi behandler sensitiev personlige opplysninger innhentet om deg kun for å levere tjenestene, inkludert for å:

 • Opprettholde kvaliteten og sikkerheten på tjenestene;
 • Forbedre tjenestene;
 • Oppdage sikkerhetshendelser;
 • Motstå og saksøke ondsinnede, bedragerske, falske eller ulovlige handlinger rettet mot Ancestry, og;
 • Opprettholde eller reparere kontoer, levere kundeservice, behandle eller fullføre ordrer og transaksjoner, verifisere kundeinformasjon, behandle betalinger, levere analysetjenester og levere oppbevaring.

Vi kan også behandle disse sensitive opplysningene etter behov for å bidra til å sikre personers fysiske sikkerhet og som påkrevd av gjeldende lov.

16.9  Ikke-diskriminering. Vi vil ikke diskriminere mot deg for å utøve noen av dine rettigheter under gjeldende amerikanske personvernforskrifter.

16.10  Californias Shine the Light-lov. California Civil Code del 1798.83 , kjent som «Shine the Light»-loven, tillater brukere som er bosatt i California å be om og innhente fra oss en liste over hvilke personlige opplysninger (hvis noen) vi offentliggjorde til tredjeparter for deres direkte markedsføringsformål i det foregående kalenderåret og navnene og adressene til disse tredjepartene. Forespørsler kan kun gjøres én gang per år og er gratis. Under del 1798.83 deler Ancestry for øyeblikket ingen personlige opplysninger med tredjeparter for deres egne direkte markedsføringsformål.

16.11  Årlig rapportering. Klikk her for å se våre årlige, globale Rett til å vite- / Tilgang for registrert- og Rett til å slette-forespørsler.

16.12  Kontakt oss. Hvis du har spørsmål om våre USA-relaterte retningslinjer eller praksis for personvern, kontakt oss på usprivacyrequests@ancestry.com.

17.  Ytterligere personvernerklæring for bosatte i Australia

Hvis Australian Privacy Act 1988 (Ctj) (Privacy Act) gjelder for håndteringen av dine personlige opplysninger, vil disse klausulene også gjelde:

-       Genetiske opplysninger regnes som «sensitive opplysninger» som fremlagt under Privacy Act. Vi vil innhente, bruke eller offentliggjøre sensitive opplysninger om deg kun som tillatt ved lov, for eksempel der vi har mottatt ditt samtykke til å gjøre dette eller innhentingen er påkrevd eller autorisert ved lov.

-       I henhold til del 8 (Dine rettigheter og valg angående dine personlige opplysninger), kan du ha retten til å fremme en klage til den relevante personverns- eller datavernmyndigheten i din jurisdiksjon. Hvis du imidlertid har spørsmål eller bekymrer om vår håndtering av dine personlige opplysninger, eller hvis du tror at vi ikke har overholdt denne personvernerklæringen eller den relevante personvernlovgivningen i din jurisdiksjon, vil vi sette pris på om du kontakter oss i første omgng ved å bruke detaljene i del 15 ovenfor. Vi vil undersøke klagen og beslutte hvilket tiltak, hvis noe, som skal iverksettes.