თქვენი კონფიდენციალურობა

ძალაში შესვლის თარიღი: 2022 წლის 15 აგვისტო

 

ცვლილებების შეჯამება

ეს შეჯამება მიზნად ისახავს დაგეხმაროთ უკეთ გაიგოთ Ancestry-ის კონფიდენციალურობის დებულებაში მოცემული უახლესი ცვლილებები და როგორ შეიძლება იმოქმედოს ცვლილებებმა თქვენზე.

კონფიდენციალურობის დებულების განახლებები ეხება თქვენ მიერ სერვისების გამოყენებას (განსაზღვრულია ქვემოთ), როდესაც განიხილავთ, წვდომა გაქვთ ან სხვაგვარად იყენებთ სერვისებს. იმისათვის, რომ სრულად გაიგოთ ცვლილებები და პირობები, რომლებიც დაარეგულირებენ თქვენ მიერ ჩვენი სერვისების გამოყენებას, გთხოვთ, წაიკითხოთ კონფიდენციალურობის განცხადება.

კერძოდ, უახლესი ცვლილებები მოიცავს:

 • ფორმულირების დამატება 2020 წლის კალიფორნიის კონფიდენციალურობის უფლებების აქტის („CPRA“), კოლორადოს კონფიდენციალურობის აქტის („CPA“), კონექტიკუტის მონაცემთა კონფიდენციალურობის აქტის („CTDPA“), ვირჯინიის მომხმარებელთა მონაცემთა დაცვის აქტის („VCDPA“) და ავსტრალიის კონფიდენციალურობის აქტის (1988 წ.) შესასრულებლად.
 •  AncestryHealth®-ზე მითითების ამოღება.
 • არსებული ფორმულირებების განახლებას, დაზუსტებასა და გამარტივებას.

Ancestry®-ში თქვენი კონფიდენციალურობა უმთავრესი პრიორიტეტია. Ancestry მოწოდებულია იყოს თქვენი პერსონალური ინფორმაციის (განსაზღვრულია ქვემოთ) კარგი განმკარგველი, პასუხისმგებლობით მოეკიდოს მას და დაიცვას ის ადმინისტრაციული, ტექნიკური, ორგანიზაციული და ფიზიკური ზომებით.

როდესაც საქმე ეხება თქვენს მონაცემებს, ჩვენ ვიღწვით, რომ ვიყოთ გულწრფელები, პირდაპირები და გამჭვირვალენი. Ancestry იცავს სამ სახელმძღვანელო პრინციპს, როდესაც საქმე ეხება თქვენს კონფიდენციალურობას:

 • გამჭვირვალობა. ჩვენ ბევრს ვმუშაობთ, რათა ვიყოთ გამჭვირვალენი იმის შესახებ, თუ რა პერსონალურ ინფორმაციას ვაგროვებთ და ვამუშავებთ.
 • სიმარტივე. ჩვენ ვცდილობთ გამოვიყენოთ ადვილად გასაგები ენა ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის აღსაწერად, რათა დაგეხმაროთ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებაში.
 • კონტროლი. ჩვენ გაძლევთ კონტროლს თქვენს მიერ მოწოდებულ პერსონალურ ინფორმაციაზე, მათ შორის, თქვენი დნმ-ის მონაცემებზე და ასევე იმაზე, თუ როგორ გამოიყენება, გადაეცემა და ინახება.

 

სხვა მნიშვნელოვანი მომენტები, რომლებიც უნდა გესმოდეთ ჩვენი სერვისების გამოყენებისას

თქვენ ყოველთვის ინარჩუნებთ კონნტროლს თქვენს დნმ-სა და დნმ-ის მონაცემებზე (განსაზღვრულია ქვემოთ) — შეგიძლიათ მართოთ და წაშალოთ ის, როგორც აღწერილია წინამდებარე კონფიდენციალურობის დებულებაში.

ჩვენი სერვისებით სარგებლობისას შეიძლება აღმოაჩინოთ მოულოდნელი ფაქტები საკუთარ თავზე ან თქვენს ოჯახზე. როდესაც აღმოჩენები გაკეთდება, ჩვენ ვერ გავაუქმებთ მათ.

როდესაც ჩვენთან ერთად გააკეთებთ ახალ აღმოჩენებს, უნდა იგრძნოთ თავი თავდაჯერებულად და მიიღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას. ჩვენი სრული კონფიდენციალურობის დებულება მოცემულია ქვემოთ. ის მოიცავს Ancestry-ის ყველა ვებგვერდს, სერვისს და მობილურ აპლიკაციას, რომელიც მიბმულია წინამდებარე კონფიდენციალურობის დებულებასთან, მათ შორის: Ancestry®, AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, და Find a Grave®.

 

მხოლოდ აშშ-ს მომხმარებლები - აშშ-ს რეზიდენტის დამატებითი კონფიდენციალურობის დებულება ქვემოთ შეიცავს დამატებით დეტალებს აშშ-ის მცხოვრებთათვის კალიფორნიაში, კოლორადოში, კონექტიკუტსა და ვირჯინიაში.

მხოლოდ საერთაშორისო მომხმარებლები - Ancestry Ireland Unlimited Company არის თქვენი პერსონალური ინფორმაციის მაკონტროლებელი და ქვემოთ მოყვანილი მე-8 პარაგრაფი შეიცავს ინფორმაციას თქვენს უფლებებზე.

 

სარჩევი

 
1.   შესავალი
2.   ანგარიშის შექმნა და თქვენი ჩართულობა Ancestry-ის სერვისებში
3.   რა პერსონალურ ინფორმაციას აგროვებს თქვენგან Ancestry?
4.   რა ინფორმაციას აგროვებს Ancestry თქვენი სერვისების გამოყენებით?
5.   ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ სხვა წყაროებიდან
6.   როგორ იყენებს Ancestry თქვენს პირად ინფორმაციას?
7.   რა ინფორმაციას ვაზიარებთ, როდის ვაზიარებთ მას და ვინ არიან მიმღებები?
8.   თქვენი უფლებები და არჩევანი თქვენს პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით
9.   რა არის ჩვენი შენარჩუნების პრაქტიკა?
10.   როგორ შემიძლია წავშალო ჩემი პერსონალური ინფორმაცია?
11.   უსაფრთხოება
12.   მონაცემთა საერთაშორისო გადაცემები
13.   ცვლილებები წინამდებარე განცხადებაში
14.   ევროკავშირის რეზიდენტების პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების შესახებ არსებული ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის სამართლებრივი საფუძვლები.
15.   მონაცემთა მაკონტროლებლის ვინაობა და საკონტაქტო ინფორმაცია
16.   აშშ-ს რეზიდენტის კონფიდენციალურობის შესახებ დამატებითი დებულება (მხოლოდ კალიფორნიის, კოლორადოს, კონექტიკუტის და ვირჯინიის მომხმარებლებისთვის)
17.   ავსტრალიის კონფიდენციალურობის შესახებ დამატებითი დებულება

 

1.  შესავალი

Ancestry-ში ჩვენ ვაფართოვებთ მოგზაურობის შესაძლებლობას, რაც უკავშირდება პირად აღმოჩენებს ცხოვრების გასამდიდრებლად. ვებგვერდის, მობილური აპლიკაციებისა და სერვისების უზრუნველსაყოფად და გასაუმჯობესებლად (ერთობლივად „სერვისები”), ჩვენ ვაგროვებთ, ვამუშავებთ და ვინახავთ "პერსონალურ ინფორმაციას," რომელიც არის ინფორმაცია, რომელსაც შეუძლია თქვენი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან ირიბად, როგორც შემდგომ აღწერილია მე-3 პარაგრაფში, როგორიცაა თქვენი სახელი, ელფოსტა ან მისამართი, ან ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გონივრულად იყოს დაკავშირებული თქვენთან, თქვენი გენეტიკური ინფორმაციის ჩათვლით. წინამდებარე კონფიდენციალურობის დებულება აღწერს ჩვენს პრაქტიკას თქვენი პერსონალური ინფორმაციის შეგროვების, შენახვისა და დამუშავების შესახებ და ასევე კონტროლის საშუალებას, რომელსაც ჩვენ გაწვდით მის სამართავად ჩვენს სერვისებში. გარდა ამისა, ჩვენი ქუქი-ფაილების პოლიტიკა აღწერს ჩვენს მიერ ბრაუზერის ქუქი-ფაილების და მსგავსი თვალთვალის ტექნოლოგიების გამოყენებას.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ: ინფორმაცია გარდაცვლილი პირების შესახებ არ წარმოადგენს პერსონალურ ინფორმაციას წინამდებარე კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადების შესაბამისად.

 

2.  ანგარიშის შექმნა და თქვენი ჩართულობა Ancestry-ის სერვისებში

პერსონალური ინფორმაცია, რაც აუცილებელია კონტრაქტის შესაბამისად Ancestry-ში ანგარიშის შესაქმნელად, შემოიფარგლება თქვენი სახელით, ელ.ფოსტის მისამართით და პაროლით. მხოლოდ Archives მომხმარებლებისთვის, ანგარიშის შესაქმნელად ასევე საჭიროა გადახდის ინფორმაცია.

ანგარიშის შექმნით, თქვენ გვეუბნებით, რომ გესმით, რომ Ancestry შეაგროვებს, დაამუშავებს და გააზიარებს თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას (თქვენი გენეტიკური ინფორმაციის ჩათვლით, თუ თქვენ ჩაგიტარდათ დნმ-ის ტესტი), როგორც ეს აღწერილია წინამდებარე კონფიდენციალურობის დებულებაში.

Ancestry-ის კონტენტზე წვდომა, როგორიცაა საარქივო ჩანაწერები, რათა დაგეხმაროთ გენეალოგიური ხის ან ჩვენი დნმ-ის მახასიათებლების აშენებაში (ეთნიკური წარმომავლობის შეფასება და ა.შ.) საჭიროებს დამატებით პერსონალურ ინფორმაციას, მათ შორის გადახდის დეტალებს და ტრანსპორტირების დეტალებს და დნმ-ის ტესტისთვის ტესტის კოდს, დაბადებისას არსებულ სქესს, დაბადების წელს და ნერწყვის ნიმუშს, საიდანაც შეგვიძლია გენეტიკური ინფორმაციის ამოღება.

ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მოითხოვოთ Ancestry-მ წაშალოს პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც თქვენ ატვირთეთ თქვენს ანგარიშში, როგორიცაა გენეალოგიური ხე ან თქვენი გენეტიკური ინფორმაცია. თქვენ ასევე შეგიძლიათ წაშალოთ თქვენი მთელი ანგარიში. თქვენი პერსონალური ინფორმაციის წაშლის შესახებ კონკრეტული დეტალებისთვის გთხოვთ, იხილოთ მე-10 პარაგრაფი.

 

3.  რა პერსონალურ ინფორმაციას აგროვებს თქვენგან Ancestry?

ინფორმაციის კატეგორია აღწერა
ანგარიშის ინფორმაცია
 • თქვენი სახელი (აუცილებელია).
 • ელფოსტის მისამართი (აუცილებელია).
 • პაროლი, რომელიც თქვენ შექმენით (აუცილებელია).
 • ტელეფონის ნომერი - შეგიძლიათ ნებაყოფლობით მოგვაწოდოთ ტელეფონის ნომერი, რათა (i) შეგატყობინოთ დნმ-ის ტესტის შედეგის სტატუსის შესახებ, (ii) შეგატყობინოთ სხვა განახლებების შესახებ, რომლებსაც ეთანხმებით, (iii) დაგეხმაროთ, როდესაც დაუკავშირდებით Ancestry-ის წევრების სერვისებს, ან (iv) საშუალებას გაძლევთ ჩართოთ მრავალფაქტორიანი ავთენტიკაცია. ტელეფონის ნომერი შეიძლება საჭირო გახდეს DNA ტესტის კომპლექტის მიწოდებისთვის.
 • გადახდის ინფორმაცია.
 • Ancestry-ის ზოგიერთ ბრენდს შეუძლია მხარი დაუჭიროს მესამე მხარის სისტემაში შესვლის სერვისებს, როგორიცაა Facebook, Google და Apple, რომლებიც აწვდიან Ancestry-ის თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, როგორიცაა თქვენი სახელი და ელფოსტის მისამართი და პროფილის ფოტო. გთხოვთ, გაეცნოთ ჩვენს ქუქი-ფაილების პოლიტიკას, რათა გაიგოთ, თუ როგორ იყენებენ მესამე მხარეები ტექნოლოგიას ანალიტიკისა და მიზნობრივი ჯგუფების გამოსაყოფად და კონტროლის შესახებ, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ.
საკრედიტო ბარათის/გადახდის ინფორმაცია
 • გადახდის ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი საკრედიტო ბარათის ნომერი და თქვენი გადახდის და მიწოდების მისამართ(ებ)ი, როდესაც თქვენ რეგისტრირდებით უფასო საცდელ ვერსიაზე ან აკეთებთ შენაძენს, როგორიცაა Ancestry-ის გამოწერა ან დნმ-ის ტესტის კომპლექტი.
დნმ-ის კომპლექტის გააქტიურების ინფორმაცია როდესაც თქვენ ააქტიურებთ დნმ-ის ტესტის კომპლექტს, ჩვენ ვაგროვებთ:
 • თქვენი დნმ-ის ტესტის კომპლექტის კოდს;
 • დაბადებისას თქვენს სქესს; და,
 • თქვენი დაბადების წელს.
პროფილის ინფორმაცია

ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ გვაწვდით მომხმარებლის პროფილის შექმნისას (მაგალითად, პროფილის სურათი, თქვენი სახელი, გვარი, ბიოგრაფია, ასაკი, მდებარეობა ან ანგარიშთან გადაბმული მომხარებლები) და თქვენს შესახებ თქვენი გენეალოგიური ხიდან. თქვენი Ancestry-ის მომხმარებლის პროფილის ინფორმაცია ხილულია სხვა მომხმარებლებისთვის (განსაზღვრულია Ancestry-ის წესებში და პირობებში), ასე რომ, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ამ ინფორმაციის შეზღუდვა და თქვენი რეალური სახელისგან განსხვავებული მომხმარებლის სახელის გამოყენება თქვენი კონფიდენციალურობის დასაცავად.

 

თქვენი შიგთავსი

ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას, როდესაც თქვენ ნებაყოფლობით წვლილს შეიტანთ სერვისებში,  მათ შორის თქვენს კონტენტში (როგორც ეს განსაზღვრულია წესებსა და პირობებში

 

გენეტიკური ინფორმაცია ჩვენს პარტნიორ ლაბორატორიებში ჩვენ ვიღებთ თქვენს დნმ-ს თქვენი ნერწყვიდან და გარდაქმნით მას მანქანისთვის წაკითხვად ბიომეტრიულ მონაცემებად („დნმ-ის მონაცემები”), რომლებსაც ვამუშავებთ, რათა მოგაწოდოთ ეთნიკური კუთვნილების შეფასება და სავარაუდო საზოგადოებები. ჩვენ ასევე ვამუშავებთ თქვენს დნმ-ის მონაცემებს, რათა მოგაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენი დნმ-ის მონაცემთა ბაზაში სხვა მომხმარებლებთან თქვენი კავშირის ხარისხის შესახებ და ნებისმიერი გენეტიკური  რომელიც ასოცირებულია გარკვეულ ბიოლოგიურ, ფიზიოლოგიურ ან ქცევით მახასიათებლებთან, როგორიცაა თმის სისქე და თვალის ფერი ან კეთილდღეობასთან დაკავშირებული მახასიათებლები.

თქვენი დნმ-ის მონაცემები და მისგან მიღებული ნებისმიერი ინფორმაცია, როგორიცაა ეთნიკური შეფასებები, საზოგადოებები, თვისებები და გენეტიკური ნათესაობის შესატყვისები, წარმოადგენს პერსონალურ ინფორმაციას და მოიხსენიება როგორც „გენეტიკური ინფორმაცია”.

შენიშვნა თქვენი დნმ-ისა და ნერწყვის შესახებ: არც თქვენი ნერწყვი და არც ამოღებული დნმ (ერთად მოხსენიებულნი, როგორც „ბიოლოგიური ნიმუშები”) არ წარმოადგენს პერსონალურ ინფორმაციას წინამდებარე კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადების შესაბამისად. ასევე, მას შემდეგ, რაც ჩვენი ლაბორატორიული პარტნიორი დაამუშავებს თქვენს ბიოლოგიურ ნიმუშს, შეგიძლიათ დაეთანხმოთ მის შენახვას ჩვენს ბიობანკში, თქვენი სურვილისამებრ მომავალი ტესტირების ჩასატარებლად. მომავალი ტესტირება შეიძლება ჩატარდეს, თუ ეთანხმებით ჩვენს ინფორმირებულ თანხმობას კვლევისთვისან ან თუ თანახმობას აძლევთ თქვენ ბიოლოგიურ ნიმუშებზე სხვა ტესტების ჩატარებას. თუ არ ეთანხმებით თქვენი ბიოლოგიური ნიმუშის შენახვას, ჩვენ გავანადგურებთ თქვენს ნიმუშს. ქვემოთ მე-8 და მე-10 პარაგრაფებში აღწერილია, თუ როგორ შეგიძლიათ აკონტროლოთ თქვენი ბიოლოგიური ნიმუშები. თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ, რომ Ancestry-მა გაანადგუროს თქვენი ბიოლოგიური ნიმუშები წევრების სერვისებთან დაკავშირებით. გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენ შეიძლება გავანადგუროთ ბიოლოგიური ნიმუშები, რომლებიც ჩვენი შეხედულებისამებრ არ აკმაყოფილებენ ხარისხის უზრუნველყოფის მოთხოვნებს.

შენიშვნა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შესახებ Ancestry არ წარმოადგენს იურიდიულ ერთეულს, რომელზეც ვრცელდება კანონი ჯანდაცვის დაზღვევის პორტაბელურობისა და ანგარიშვალდებულების („HIPAA”) შესახებ, და, შედეგად, თქვენ მიერ მოწოდებული არც ერთი მომხმარებლის მიერ მოწოდებული კონტენტი არ რეგულირდება ან არ არის დაცული HIPAA-ის მიერ.
თქვენი კომუნიკაციები ჩვენ ვათავსებთ და ვინარჩუნებთ თქვენს კომუნიკაციებს სხვა მომხმარებლებთან ჩვენს პლატფორმაზე არსებული საკომუნიკაციო ფუნქციების მეშვეობით, ასევე ვაგროვებთ თქვენს ინფორმაციას Ancestry-ის წევრ სერვისებთან და ვახდენთ გუნდების მხარდაჭერას ჩვენი სხვა სერვისებისთვის, აუდიო და ვიზუალური ინფორმაციის ჩათვლით (როგორიცაა Ancestry-ის წევრ სერვისებთან ზარების ჩანაწერები ან ინფორმაცია, რომელიც ნებაყოფლობით არის გაზიარებული მომხმარებელთა ანალიზის კვლევაში მონაწილეობისას).
კონკურსები და აქციები ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას, როდესაც თქვენ ნებაყოფლობით მონაწილეობთ კონკურსებსა და სპეციალურ აქციებში, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ ან სპონსორობას ვუწევთ, რომლის დეტალებიც მოცემულია შესვლისთანავე.
Find a Grave ფოტოები და ფოტო მოხალისეები Find a Grave-ის მეშვეობით ჩვენ ვაგროვებთ მეტამონაცემებს, რომლებიც დაკავშირებულია ციფრულ ფოტოსურათებთან, რომლებიც ატვირთულია Find a Grave-ის სერვისში, მათ შორის, ადგილმდებარეობა, თარიღი და დრო, როდესაც ის იყო გადაღებული. თუ აირჩევთ იყოთ ფოტო მოხალისე Find a Grave-თვის, თქვენ მოგვაწოდებთ თქვენს ადგილმდებარეობას, რომელიც შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეცვალოთ ან წაშალოთ.
სხვა დაცული კლასიფიკაციები და სენსიტიური მონაცემები ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ ინფორმაცია, რაც უკავშირდება გარკვეულ დაცულ კლასიფიკაციებს, როგორიცაა სქესი ან ოჯახური მდგომარეობა.

Ancestry-ის მიერ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების ინფორმაციის მისაღებად, რომელიც ეხება მას, ვინც არ წარმოადგენს Ancestry-ის მომხმარებლებს, გთხოვთ, დააწკაპუნოთ აქ.

 

4.  რა ინფორმაციას აგროვებს Ancestry თქვენი სერვისების გამოყენებით?

ინფორმაციის კატეგორია აღწერა
ინფორმაცია კომპიუტერისა და მობილური მოწყობილობის შესახებ

Ancestry აგროვებს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა სახის წვდომა გაქვთ ჩვენს სერვისებთან, მათ შორის, ვებგვერდებს, რომელსაც ეწვიეთ Ancestry-ის ვებგვერდამდე და მას შემდეგ.

ჩვენ ასევე ვაგროვებთ IP მისამართს, სადაც თქვენს კომპიუტერს, მობილურ მოწყობილობას ან პროქსი სერვერს, რომელსაც თქვენ იყენებთ, წვდომა აქვს ინტერნეტთან, სხვა ტექნიკური ინფორმაციასთან ერთად, როგორიცაა:

 • თქვენი კომპიუტერის ოპერაციული სისტემა;
 • თქვენი ვებ ბრაუზერი;
 • თქვენი მობილური მოწყობილობის იდენტიფიკატორი, რომელიც მოწოდებულია თქვენი მობილური მოწყობილობის ოპერაციული სისტემის და თქვენი მობილური ოპერაციული სისტემის მიერ; და,
 • თქვენი ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერის ან მობილური ოპერატორის სახელი.

Ancestry-მა შეიძლება შეაგროვოს გეოლოკაციის ინფორმაცია თქვენი მოწყობილობიდან თქვენი ნებართვით.

ინფორმაცია ქუქი-ფაილებიდან და მსგავსი ტექნოლოგიებიდან Ancestry იყენებს ქუქი-ფაილებს და მსგავს ტექნოლოგიებს, ასევე ტექნიკურ ინტეგრაციას მარკეტინგულ და სარეკლამო პარტნიორებთან ერთად, როგორც ეს აღწერილია ჩვენს ქუქი-ფაილების პოლიტიკაში. გთხოვთ, გაეცნოთ ჩვენს ქუქი-ფაილების პოლიტიკას, რათა შეიტყოთ ჩვენი მეთოდებისა და ჩვენ მიერ მოწოდებული კონტროლის საშუალებების შესახებ.
ინფორმაცია, გაზიარებული სოციალური მედიის ფუნქციების საშუალებით

თუ თქვენ ურთიერთობთ სოციალურ მედიასთან სერვისების მეშვეობით, მაგალითად, „Share”, „Post”, „Tweet”, „Pin” ან „Follow Us”, რომლებიც გაკავშირებენ ისეთ ვებგვერდებთან, როგორიცაა Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram და YouTube, Ancestry შეაგროვებს ამ ურთიერთქმედებებს და ნებისმიერ ანგარიშის ინფორმაციას, რომელიც ამ სერვისებმა ჩვენთვის გახადეს ხელმისაწვდომი, გამომდინარე მესამე მხარესთან დადებული თქვენი კონფიდენციალურობის პარამეტრებისა.

თქვენი ურთიერთქმედება ამ ფუნქციებთან რეგულირდება შესაბამისი მესამე მხარის კომპანიის კონფიდენციალურობის დებულებით.

თქვენ შეიძლება გქონდეთ არჩევანი, Ancestry სერვისებში შეხვიდეთ თქვენი სოციალური ქსელის ანგარიშის გამოყენებით, როგორიცაა Google ან Apple ანგარიში. სადაც თქვენ გასცემთ შესაბამის ნებართვას, ჩვენ მივიღებთ თქვენ შესახებ ინფორმაციას თქვენი სოციალური ქსელის ანგარიშიდან, რომელსაც Ancestry გამოიყენებს თქვენი ანგარიშის შესაქმნელად და თქვენი პროფილის შესაქმნელად, როგორიცაა თქვენი სახელი, ელფოსტის მისამართი და პროფილის ფოტო.

ინფორმაცია სერვისების თქვენ მიერ გამოყენების შესახებ ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას თქვენი სერვისების გამოყენების შესახებ, მაგალითად, როდესაც თქვენ ეძებთ ან იღებთ წვდომას ჩანაწერებზე ან საჯარო გენეალოგიურ ხეებზე, რომელ გვერდებსაც ხედავთ, ბმულებს, რომლებზეც აწკაპუნებთ, ან როცა ხალხს ამატებთ თქვენს ხეს და ა.შ., რაც შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი, როგორც მომხმარებლის, და თქვენი ინტერესების შესახებ მონაცემების მისაღებად უკეთესი გამოცდილების უზრუნველსაყოფად, მაგალითად, საძიებო მინიშნებების მეშვეობით.

 

5.  ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ სხვა წყაროებიდან

ინფორმაციის კატეგორია გამოიყენეთ აღწერა
ინფორმაცია საჯარო და ისტორიული ჩანაწერებიდან Ancestry აგროვებს ჩანაწერებს სხვადასხვა წყაროებიდან, ჩვეულებრივ, ოფიციალური ჩანაწერების წყაროებიდან, მათ შორის გაზეთებიდან, ასევე დაბადების, გარდაცვალების, ქორწინების და აღწერის ჩანაწერებიდან, რომლებიც შეიძლება შეიცავდნენ თქვენთან დაკავშირებულ პერსონალურ ინფორმაციას. საჯარო და ისტორიული ჩანაწერები ასევე შეიძლება შეიცავდნენ პერსონალურ ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია არა-Ancestry-ის მომხმარებლებთან. ეს ჩანაწერები ჩვეულებრივ ხელმისაწვდომია მომხმარებლებისთვის, როგორც Ancestry-ის გამოსაწერი სერვისების ნაწილი.
ინფორმაცია მესამე მხარისგან

ჩვენ ასევე შეიძლება მივიღოთ ინფორმაცია თქვენ შესახებ მესამე მხარისგან. მაგალითად, ჩვენ შეიძლება შევავსოთ ჩვენს მიერ შეგროვებული მონაცემები იმ ინფორმაციით, რაც ლიცენზირებულია მესამე მხარისგან, რათა მოვახდინოთ თქვენთვის სერვისების და ჩვენი შეთავაზებების პერსონალიზირება.

თუ თქვენ იყიდით საჩუქრის გამოწერას ან დნმ-ის კომპლექტს საჩუქრად, ჩვენ შევაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას, როგორიცაა მიმღების სახელი, მიწოდების მისამართი, ელ.ფოსტის მისამართი და საჩუქრის შესყიდვის დასასრულებლად საჭირო ინფორმაცია და მიმღების შეტყობინა.

 

6.  როგორ იყენებს Ancestry თქვენს პირად ინფორმაციას?

ინფორმაციის კატეგორია გამოიყენეთ აღწერა
პერსონალური ინფორმაცია (ზოგადად) ჩვენ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას ჩვენი სერვისების უზრუნველსაყოფად, პერსონალიზებისთვის, გასაუმჯობესებლად, განახლებისა და გაფართოებისთვის. ეს მოიცავს:
 • სერვისებზე თქვენი წვდომის დადასტურებას და Ancestry-ის ინფორმაციის უსაფრთხოების გაუმჯობესებას;
 • თქვენი გადახდების დამუშავებას გამოწერებისთვის, AncestryDNA®-ის სერვისებისა და ტესტის კომპლექტებისთვის და სხვა პროდუქტებისა და ფუნქციებისთვის;
 • ახალი სერვისების შექმნას და არსებული სერვისების გაუმჯობესებას;
 • გეხმარებათ შექმნათ და მიიღოთ ინფორმაცია თქვენი გენეალოგიური ხეების შესახებ Ancestry-ის მონაცემთა ბაზების მონაცემებზე დაყრდნობით;
 • გამოკითხვებისა და კითხვარების გამოშვება სერვისებში გამოსაყენებლად, აგრეთვე პროდუქტის შემუშავებისა და კვლევის ინიციატივების ხელშეწყობა;
 • სამეცნიერო, სტატისტიკური და ისტორიული კვლევების ჩატარება;
 • შეცდომის, თაღლითობის ან სხვა კრიმინალური ან საზიანო ქმედებების გამოვლენა და მისგან დაცვა; და,
 • ჩვენი წესებისა და პირობების შესრულება.
კომუნიკაციები ჩვენ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, რათა კომუნიკაცია დავამყაროთ თქვენთან სერვისების შესახებ, მაგალითად, როდესაც ჩვენ:
 • ვპასუხობთ თქვენს შეკითხვებს წევრების სერვისებში;
 • გაფრთხილებთ პოტენციური გენეტიკური ნათესავების შესახებ, რომლებიც იდენტიფიცირებულნი არიან დნმ-ის შესატყვისობით, ან ჩვენი ოჯახის ისტორიის სერვისებით (მაგალითად, „Ancestry Hints®” პოტენციური წინაპრების შესახებ ჩვენს მონაცემთა ბაზაში);
 • გაფრთხილებთ ჩანაწერების შესახებ, რომლებიც ეხება თქვენს გენეალოგიურ ხეზე არსებულ ადამიანებს ან ვისთვისაც შეიძლება გქონდეთ ნათესავური კავშირი;
 • გაცნობებთ სერვისებში ან ახალ სერვისებში შესული ცვლილებების შესახებ;
 • გთხოვთ მონაწილეობა მიიღოთ Ancestry-ის მედია პროდუქტებში, რეკლამებში, სამომხმარებლო ინფორმაციის კვლევის ჩატარებაში ან ჩვენებებში; და,
 • გაწვდით ინფორმაცისა ან მოვითხოვთ ქმედებას ტექნიკური, უსაფრთხოების და სხვა ოპერატიული საკითხების საპასუხოდ.
ბაზარზე არსებული პროდუქტები და შეთავაზებები ჩვენგან ან ჩვენი ბიზნეს პარტნიორებისგან ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ზოგიერთი პერსონალური ინფორმაცია (მაგალითად, დემოგრაფიული ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომია მესამე მხარის წყაროებიდან ან Ancestry-ის ნაწილებიდან (პროფილი, ხეები და ა.შ.)) ჩვენი პროდუქტებისა და ჩვენგან ან ჩვენი ბიზნეს პარტნიორებისგან წამოსული შეთავაზებების გასაყიდად. ეს მარკეტინგი მოიცავს რეკლამას თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ: Ancestry არ უზიარებს თქვენს გენეტიკურ ინფორმაციას მესამე მხარის მარკეტოლოგებს, სადაზღვევო კომპანიებს ან დამსაქმებლებს და ჩვენ არ გამოვიყენებთ თქვენს გენეტიკურ ინფორმაციას მარკეტინგისთვის ან პერსონალიზებული რეკლამისთვის თქვენი აშკარა თანხმობის გარეშე.

მარკეტინგული მიზნებისთვის, რომლის მიღებაზეც ელფოსთით ან სმს-ით აცხადებთ თანხმობას, თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ ის, თუ როგორ გთავაზობთ მარკეტინგს გამოწერის გაუქმებას იმ ბმულის გამოყენებით, რომელიც არის თქვენ მიერ მიღებულ ნებისმიერ ელფოსტაში, თქვენი კომუნიკაციის პარამეტრების შეცვლით ან მარკეტინგული კომუნიკაციების შესახებ მიღებული ინსტრუქციების შესრულებით. Ancestry-თან დაკავშირებული ბრენდების კონტროლი ხელმისაწვდომია მათი პარამეტრების მეშვეობით და ჩამოთვლილია აქ. მესამე მხარის პლატფორმებზე არსებული გარკვეული პერსონალიზებული რეკლამისთვის, ჩვენ ვეყრდნობით საკუთარ ლეგიტიმურ ინტერესებს, როგორც სამართლებრივ საფუძველს (იხილეთ მე-7 პარაგრაფი) და თქვენ უნდა აკონტროლოთ თქვენი მარკეტინგული პრეფერენციები უშუალოდ ამ პლატფორმებზე.

გენეტიკური ინფორმაცია Ancestry იყენებს თქვენს გენეტიკურ ინფორმაციას შემდეგი ძირითადი მიზნებისთვის:
 • ეთნიკური წარმომავლობის შედეგების მიწოდება,  (მაგ., ახლო ნათესავები, დიდი ოჯახი ან შორეული ნათესავები) ჩვენი მონაცემთა ბაზიდან და სხვა ინფორმაციის მიწოდება, რათა დაგეხმაროთ თქვენ და სხვა მომხმარებლებს გაიგოთ მეტი ერთმანეთის, პოტენციური ოჯახის წევრების, ასევე თქვენი გენეტიკური ნათესავების და ოჯახის ჯგუფების შესახებ;
 • თქვენთან დაკავშირება და დახმარება, რომ გაიგოთ თქვენი გენეტიკური ნათესავების შესახებ ჩვენს მონაცემთა ბაზაში ისეთი ფუნქციების საშუალებით, როგორიცაა დნმ-ის შესატყვისი ან პროდუქტის სხვა მახასიათებლები;
 • მოგაწოდოთ სხვა შეხედულებები იმის შესახებ, თუ რას ავლენს თქვენი დნმ ხასიათის თვისებებისა და კეთილდღეობის შესახებ;
 • შესაბამისი შედეგების მიწოდება, რომელიც დაგეხმარებათ აღმოაჩინოთ საერთო წინაპრები და სხვა დეტალები თქვენი ოჯახის ისტორიის შესახებ, ასევე დაგეხმარებათ თქვენი ოჯახის ხის შექმნაში და მეგობრებთან და ოჯახთან დაკავშირებაში;
 • გაერთიანებული გენეტიკური ინფორმაციის შესწავლა მოსახლეობისა და ეთნიკური წარმომავლობასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის, კეთილდღეობის, დაბერების ან ფიზიკური მდგომარეობის უკეთ გასაგებად;
 • სამეცნიერო, სტატისტიკური და ისტორიული კვლევების ჩატარება; და,
 • ჩვენს არსებულ დნმ-თან დაკავშირებულ პროდუქტებში მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების გაუმჯობესება, Ancestry-ის სერვისებში მომხმარებლის გამოცდილების გაძლიერება, ჩვენი ლაბორატორიული პროცესებისა და ტექნოლოგიების ხარისხის გაუმჯობესება და ახალი პროდუქტებისა და სერვისების შექმნა.

 

7.  რა ინფორმაციას ვაზიარებთ, როდის ვაზიარებთ მას და ვინ არიან მიმღებები?

Ancestry არ უზიარებს თქვენს ინდივიდუალურ პერსონალურ ინფორმაციას (თქვენი გენეტიკური ინფორმაციის ჩათვლით) მესამე მხარეებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც აღწერილია წინამდებარე კონფიდენციალურობის დებულებაში ან თქვენი დამატებითი თანხმობით. ჩვენ ნებაყოფლობით არ ვუზიარებთ თქვენს ინფორმაციას სამართალდამცავ ორგანოებს. ასევე, როგორც უკვე განვმარტეთ, ჩვენ არ გავუზიარებთ თქვენს გენეტიკურ ინფორმაციას სადაზღვევო კომპანიებს, დამსაქმებლებს ან მესამე მხარის მარკეტოლოგებს თქვენი პირდაპირი თანხმობის გარეშე.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ: Ancestry-ის მიერ აშშ-თან დაკავშირებული ინფორმაციის გამჟღავნება შეგიძლიათ ნახოთ აქ. Ancestry არ ყიდის თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას.

ქვემოთ აღწერილი გარემოებები ხსნის, როდის შეიძლება მოხდეს გაზიარება:

 
ისინი, ვისთანაც შეიძლება გაზიარდეს თქვენი ინფორმაცია / გარემოებები, რომლებშიც ხდება გაზიარება აღწერა
Ancestry-ის კომპანიები

ჩვენ შეიძლება გავაზიაროთ თქვენი ინფორმაცია Ancestry-ის კომპანიების ჯგუფში, რომელიც ჩამოთვლილია აქ („Ancestry-ის კომპანიები”) ჩვენი სერვისების მისაწოდებლად და გასაუმჯობესებლად.

ჩვენ გადავცემთ თქვენს პერსონალურ და გენეტიკურ ინფორმაციას Ancestry-ის ირლანდიაში დაფუძნებულ კომპანიასა და Ancestry-ის აშშ-ში დაფუძნებულ კომპანიებს შორის. ამის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ მე-12 პარაგრაფი ქვემოთ.

სხვა მომხმარებლები ან სხვები, ვისთანაც შეგიძლიათ აირჩიოთ გაზიარება

როგორც სერვისების გამოყენების ნაწილი, თქვენ გაქვთ არჩევანი დაამატოთ ან გაუზიაროთ ინფორმაცია სერვისის ყველა მომხმარებელს ან ცალკეულ Ancestry-ის მომხმარებელს და არა-Ancestry-ის მომხმარებლებთან ფუნქციების გაზიარების გზით. ზოგიერთ სერვისში შეიძლება გქონდეთ გაზიარების დამატებითი ვარიანტები, მაგალითად, AncestryDNA (იხილეთ ქვემოთ).

ინფორმაციას თქვენს საჯარო პროფილ(ებ)ში დაინახავს ყველა სხვა მომხმარებელი, ისევე როგორც საჯარო გენეალოგიური ხის დეტალებს (გაითვალისწინეთ, რომ თქვენს ხეზე არსებული ადამიანები ხილულნი არიან მხოლოდ თქვენთვის და ადამიანებისთვის, ვისაც ხეს უზიარებთ „რედაქტორის” სახით ან ვისაც უფლებას აძლევთ, რომ შეძლოს თქვენი ხის ცოცხალი ხალხის ნახვა).

თუ თქვენ აირჩევთ დნმ-ის დამთხვევის დათვალიერებას და თქვენი დნმ მეწყვილეების ნახვას, თქვენს დნმ-ის მეწყვილეებს შეუძლიათ ნახონ გარკვეული პერსონალური ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი მომხმარებლის სახელი, როგორ შეიძლება ისინი გენათესავებოდნენ, დაუკავშირეთ თუ არა გენეალოგიური ხე თქვენს დნმ-ს და ყველას ან მხოლოდ. გაზიარებულ (თქვენი სურვილისამებრ) რეგიონებს და საზოგადოებებს. შეიძლება შემოგთავაზონ სხვა ვარიანტები ნათესავებთან დასაკავშირებლად ან ოჯახური კავშირების შესასწავლად.

თქვენ შეგიძლიათ გააზიაროთ დნმ-ის სხვა ინფორმაცია, როგორიცაა ხასიათის თვისებები, "შედარებისა" და სხვა ერთი-ერთზე გაზიარების ფუნქციების მეშვეობით.

თუ თქვენ აზიარებთ თქვენი ოჯახის ისტორიის ან დნმ-ის გამოცდილების დეტალებს სერვისების გარეთ, ამას აკეთებთ თქვენი რისკის ქვეშ.

სერვისის მომწოდებლები

ჩვენ ვმუშაობთ სხვა კომპანიებთან სერვისების მიწოდებისა და მარკეტინგის დროს. შედეგად, ამ კომპანიებს ექნებათ წვდომა ან ექნებათ თქვენი ზოგიერთი ინფორმაცია, მათ შორის თქვენი ზოგიერთი პერსონალური ინფორმაცია, მათ სისტემებში. ეს კომპანიები ექვემდებარებიან სახელშეკრულებო ვალდებულებებს, რომლებიც არეგულირებს კონფიდენციალურობას, მონაცემთა უსაფრთხოებასა და კონფიდენციალურობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

ეს კომპანიები და პერსონალური ინფორმაცია, რომელზეც მათ შეიძლება ჰქონდეთ წვდომა, მოიცავს ჩვენს:

 • ლაბორატორიული პარტნიორები (როგორიცაა თქვენი დნმ);
 • დნმ-ის ტესტის მიწოდების პროვაიდერები (როგორიცაა სახელი, მიწოდების მისამართი და ტელეფონის ნომერი);
 • გადახდის მიღების ოპერატორები (როგორიცაა გადახდის შესახებ ინფორმაცია);
 • ღრუბლოვანი სერვისების ინფრასტრუქტურის პროვაიდერები (Ancestry-ის ვებ და მობილური სერვისები არის ღრუბლოვანი სერვისები; ყველა თქვენი მონაცემი განთავსებული ჩვენს ღრუბლოვან სერვისების მომწოდებლებთან);
 • ბიოლოგიური ნიმუშების შესანახი საშუალებები (როგორიცაა დნმ-ის ტესტის კრებულის კოდი);
 • მომწოდებლები, რომლებიც გვეხმარებიან მარკეტინგისა და მომხმარებელთა კვლევის ანალიტიკაში, თაღლითობის პრევენციასა და უსაფრთხოებაში (როგორიცაა ელ.ფოსტის მისამართი);
 • საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის პროვაიდერები (როგორიცაა სახელი, ელ.ფოსტის მისამართი); და,
 • მომწოდებლები, რომლებიც გვეხმარებიან წევრი სერვისების ზოგიერთი ფუნქციის უზრუნველყოფაში, როგორიცაა სატელეფონო მხარდაჭერა ან გამოკითხვის ხელსაწყოები (როგორიცაა ანგარიშის ინფორმაცია ან სახელი ან ელ.ფოსტის მისამართი)
ანალიტიკა და სარეკლამო პარტნიორები ჩვენ ვმუშაობთ მესამე მხარის პარტნიორებთან ანალიტიკისა და სარეკლამო მიზნებისთვის. გარკვეული პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებით და გაზიარებით, ეს ვენდორები გვეხმარებიან უკეთესად მოვახდინოთ რეკლამის პერსონალიზაცია თქვენი ინტერესების შესატყვისად. ის ასევე გვეხმარება, რომ შევაფასოთ სარეკლამო კამპანიების ეფექტურობა და გამოიყენება, რომ მოგაწოდოთ რეკლამა, რომელიც უფრო შესაფერისია თქვენთვის.
კვლევის პარტნიორები ჩვენ ვუზიარებთ თქვენს გენეტიკურ ინფორმაციას მკვლევარ პარტნიორებს მხოლოდ მაშინ, როდესაც თქვენ მოგვაწოდებთ თქვენს პირდაპირ თანხმობას ამის გაკეთებაზე ჩვენი კვლევის ინფორმირებული თანხმობის საშუალებით. თუ არ ეთანხმებით კვლევის ინფორმირებულ თანხმობას, თქვენი მონაცემები არ გაზიარდება მესამე მხარის მკვლევრებისთვის.

კვლევის პარტნიორები მოიცავს კომერციულ ან არაკომერციულ ორგანიზაციებს, რომლებიც ატარებენ ან მხარს უჭერენ სამეცნიერო კვლევებს, თერაპიული საშუალებების, სამედიცინო მოწყობილობების ან მასთან დაკავშირებული მასალის შემუშავებას ჯანმრთელობის მდგომარეობის სამკურნალოდ, დიაგნოსტიკის ან პროგნოზირებისთვის. ზოგიერთ შემთხვევაში, კვლევის პარტნიორს ან Ancestry-ის შეიძლება ჰქონდეს ფინანსური ინტერესი კვლევის მოწყობაში. ჩვენი კვლევის პარტნიორების სია შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

სამართალდამცავი ორგანოები

Ancestry ნებაყოფლობით არ აწვდის რაიმე სახის მონაცემებს სამთავრობო ან სასამართლო ორგანოებს ან სამართალდამცავ ორგანოებს. ჩვენი მომხმარებლების კანონის გათვალისწინებული მაქსიმალური დაცვის უზრუნველსაყოფად, ჩვენ მოვთხოვთ ყველა სამთავრობო უწყებას, რომლებიც ეძებენ წვდომას Ancestry-ის მომხმარებელთა მონაცემებზე, რომ მიჰყვენ ვალიდურ სასამართლო პროცესს. ჩვენ არ მივცემთ სამართალდამცავებს დაშვებას, გამოიყენონ Ancestry-ის სერვისები დანაშაულების გამოსაძიებლად ან ადამიანის ნაშთების იდენტიფიცირებისთვის.

თუ ჩვენ იძულებულნი ვიქნებით გავუმჟღავნოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანოებს, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ წინასწარ მოგაწოდოთ შეტყობინება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კანონით გვაქვს აკრძალული ამის გაკეთება. Ancestry აწარმოებს გამჭვირვალობის ანგარიშს, სადაც ჩვენს ყველა ვებგვერდზე ჩვენ ჩამოვთვლით სამართალდამცავი ორგანოების მოქმედი მოთხოვნების რაოდენობას მომხმარებლის მონაცემებისთვის.

სხვა სამართლებრივი ან მარეგულირებელი პროცესი ჩვენ შეიძლება გავაზიაროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, თუ მიგვაჩნია, რომ ეს გონივრულ ფარგლებში აუცილებელია:
 • დავიცვათ მოქმედი სამართლებრივი პროცესი (მაგ., გამოძახება, ორდერი);
 • აღვასრულოთ ან გამოვიყენოთ Ancestry-ის წესები და პირობები;;
 • დავიცვათ სერვისების უსაფრთხოება ან მთლიანობა; ან
 • დავიცვათ Ancestry-ის, ჩვენი თანამშრომლების ან მომხმარებლების უფლებები, საკუთრება ან უსაფრთხოება.
თუ Ancestry შეძენილია თუ Ancestry ან მისი ბიზნესი შეძენილი ან გადაცემულია (მათ შორის, გაკოტრების ან მსგავს პროცედურებთან დაკავშირებით), ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია შემძენს ან მიმღებ სუბიექტს. წინამდებარე კონფიდენციალურობის დებულებაში მოცემული დაპირებები კვლავ გავრცელდება თქვენს პერსონალურ ინფორმაციაზე, რომელიც გადაეცემა ახალ სუბიექტს.
შენიშვნა გაერთიანებული მონაცემების შესახებ Ancestry-მ შეიძლება გაამჟღავნოს მომხმარებლის ინფორმაცია გაერთიანებული ფორმით, როგორც სერვისების ან ჩვენი მარკეტინგის ნაწილი, ან ჩვენს ან ჩვენი კვლევითი პარტნიორების მიერ გამოქვეყნებულ სამეცნიერო პუბლიკაციებში. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია აღვნიშნოთ შტატში იმიგრანტების პროცენტი, რომლებიც არიან კონკრეტული გეოგრაფიული რეგიონიდან ან ქვეყნიდან. ასეთი გამჟღავნება არასოდეს მოიცავს პერსონალურ ინფორმაციას.

 

8.  თქვენი უფლებები და არჩევანი თქვენს პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით

ყველა მომხმარებელს (როგორც ეს განსაზღვრულია ჩვენს წესებში და პირობებში) შეუძლია გამოიყენოს ჩვენი ონლაინ ინსტრუმენტები, რათა 1) მოითხოვოს ანგარიში, თუ რა პერსონალური ინფორმაცია მოგვაწოდეს, 2) ჩამოტვირთოს მათი დნმ-ის მონაცემების ასლი ან ჩამოტვირთოს მათი გენეალოგიური ხეების ასლი, და 3) წაშალოს მათი გენეალოგიური ხეები, დნმ-ის ტესტის შედეგები ან ანგარიში.

გარდა ამისა, ზოგიერთი კანონი მონაცემთა კონფიდენციალურობის შესახებ, როგორიცაა ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია, ანიჭებს ადამიანებს კონკრეტულ უფლებებს პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. მაგალითად:

წვდომის/ცოდნის უფლება – თქვენ შეიძლება გქონდეთ უფლება მოითხოვოთ წვდომა თქვენს პერსონალურ ინფორმაციაზე და მოგაწოდოთ გარკვეული ინფორმაციის ასლი, თქვენი პერსონალური ინფორმაციის კატეგორიების ჩათვლით, რომლებსაც ვაგროვებთ და ვამჟღავნებთ. ასეთი ასლის მოთხოვნის მიზნით, მიჰყევით ამ დაწვრილებით ინსტრუქციებს.. თუ გსურთ თქვენი დნმ-ის მონაცემების ასლი, მიჰყევით ამ დეტალურ ინსტრუქციებს. თუ გსურთ თქვენი გენეალოგიური ხეების ასლი, მიჰყევით ამ დაწვრილებით ინსტრუქციებს.

ჩასწორების/კორექციის უფლება – Yთქვენ შეიძლება გქონდეთ უფლება მოითხოვოთ, რომ ჩავასწოროთ ან შევასწოროთ თქვენს შესახებ არსებული არაზუსტი პერსონალური ინფორმაცია.

განადგურების/წაშლის უფლება – თქვენ გაქვთ უფლება, გარკვეულ შემთხვევებში, მოითხოვოთ, რომ წავშალოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, იმ პირობით, რომ არსებობს ამის რეალური საფუძველი და ექვემდებარება მოქმედ კანონმდებლობას. იხილეთ მე-10 პარაგრაფი ინფორმაციისთვის, თუ როგორ უნდა წაშალოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია.

შედავების უფლება – თქვენ შეიძლება გქონდეთ შედავების უფლება, ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესების დამუშავების აქტივობები, როდესაც ასეთი ქმედებები გავლენას ახდენს თქვენს, როგორც პიზიკური პირის უფლებებსა და თავისუფლებებზე. ასევე, როდესაც თქვენ ეთანხმებით თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებას კონკრეტული მიზნით, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ თქვენი თანხმობა და ჩვენ შევწყვეტთ ამ მიზნით თქვენი მონაცემების შემდგომ დამუშავებას.

შეზღუდვის უფლება – თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ შეზღუდვა ჩვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებაზე, მაგალითად, როდესაც ფიქრობთ, რომ დამუშავება ეფუძნება არაზუსტ მონაცემებს ან დამშავდა არა კანონიერი გზით.

მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება – Yთქვენ შეიძლება გქონდეთ უფლება მიიღოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გარკვეული ფორმატი, რომელიც შეიძლება გადაეცეს მონაცემთა სხვა მაკონტროლებელს.

ჩივილის უფლება – თქვენ გაქვთ უფლება მიმართოთ ირლანდიის მონაცემთა დაცვის კომისიას (ფიზიკური პირების საჩივრების განხილვა, გამოძიება და აღსრულება | მონაცემთა დაცვის კომისარი) ან ნებისმიერ სხვა კომპეტენტურ ზედამხედველობის ორგანოს, საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.


თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს უფლებები ქვემოთ აღწერილი ინსტრუმენტების გამოყენებით ან Ancestry-თანდაკავშირებით. ამ ინფორმაციაზე წვდომის დეტალები და ვარიანტები მოცემულია ქვემოთ.

ტიპები ვარიანტები
Ancestry თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეხვიდეთ და განაახლოთ პერსონალური ინფორმაცია (როგორიცაა თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი, მომხმარებლის სახელი, პროფილის ინფორმაცია და ა.შ.), რომელსაც მიაწვდით Ancestry-ის კონფიდენციალურობის პარამეტრების შემდეგ განყოფილებებში: იმის გასაგებად, თუ როგორ მართოთ კონფიდენციალურობის დაცვის პარამეტრები ნებისმიერი გენეალოგიური ხისთვის, რომლებიც შექმენით Ancestry-ზე, ეწვიეთ თქვენს  გენეალოგიური ხის პარამეტრებს ან დააჭირეთ აქ.
დაკავშირებული ბრენდები Ancestry ცდილობს გაგიადვილოთ სერვისებში თქვენი კონფიდენციალურობის მართვა. თქვენ შეგიძლიათ მართოთ თქვენი კონფიდენციალურობის პარამეტრები ჩვენი დაკავშირებული ბრენდებისთვის აქ.
მობილურის აპლიკაციები თქვენ ასევე შეგიძლიათ აკონტროლოთ თქვენი ინფორმაცია ჩვენს მობილურ აპლიკაციებში არსებული პარამეტრების გამოყენებით, როგორიცაა Ancestry, AncestryDNA, Find a Grave და We Remember აპლიკაციები.
რეკლამა ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს და თვალყურის დევნის მსგავს ტექნოლოგიებს და ინტეგრაციას მესამე მხარის მარკეტინგისა და სარეკლამო პარტნიორებთან, რათა შევაგროვოთ მონაცემები თქვენი ინტერესების ან ქცევების შესახებ, რათა მოგაწოდოთ მიზნობრივი რეკლამები. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი პარამეტრები, როგორც ეს აღწერილია ჩვენს ქუქი-ფაილების პოლიტიკაში. ინფორმაციისთვის  გთხოვთ, იხილოთ ჩვენი ქუქი-ფაილების პოლიტიკა.
გენეალოგიური ხის ინფორმაციის ჩამოტვირთვა Ancestry გაძლევთ საშუალებას ჩამოტვირთოთ თქვენი გენეალოგიური ხის ინფორმაცია სტანდარტული GEDCOM-ის გენეალოგიური ხის ფაილის ფორმატში თქვენი  გენეალოგიური ხის პარამეტრებიდან. თუ როგორ, გაიგეთ აქ.
გენეტიკური ინფორმაციის ჩამოტვირთვა თქვენ ყოველთვის გაქვთ შესაძლებლობა, ჩამოტვირთოთ ფაილი თქვენი დნმ-ის მონაცემებით. თუ ჩამოტვირთავთ თქვენს დნმ-ის მონაცემებს, ამას გააკეთებთ თქვენი რისკის ქვეშ. თუ როგორ, გაიგეთ აქ. დამატებითი ინფორმაციისთვის იმის შესახებ, თუ რა შედის თქვენს დნმ-ის მონაცემთა ჩამოტვირთვაში, გადადით აქ.

 

9.  რა არის ჩვენი შენარჩუნების პრაქტიკა?

Ancestry-ის სერვისები ფუნდამენტურად ეფუძნება მოსაზრებას, რომ პირადი მოგზაურობა საკუთარი თავის აღმოჩენისკენ არ წარმოადგენს ერთჯერად მოვლენას და გრძელდება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში - შესაძლოა მთელი სიცოცხლე. გარდა ამისა, და განსაკუთრებით ჩვენს გამომწერებთან და დნმ-ის მომხმარებლებთან მიმართებაში, რომლებიც იხდიან საფასურს ან ყიდულობენ გამოწერებს, ისტორიულ ჩანაწერთა და დნმ-ის მახასიათებლების ჩვენი კოლექციების მუდმივი შევსება დროთა განმავლობაში აძლევს ჩვენს მომხმარებლებს უპირატესობას და ანალიტიკურ სურათს. შედეგად, ჩვენი შენახვის პრაქტიკა ასახავს ამ მუდმივ მნიშვნელობას ჩვენს სისტემაში მომხმარებლის ანგარიშების შენარჩუნებით, სანამ ჩვენი მომხმარებლები არ შეგვატყობინებენ თავიანთი მონაცემების წაშლის ან მათი ანგარიშების დახურვის სურვილის შესახებ.

ინფორმაციის კატეგორია შეჩერების პერიოდი
ანგარიში და პროფილი Ancestry შეინარჩუნებს თქვენს მიერ მოწოდებულ პერსონალურ ინფორმაციას თქვენი ანგარიშისა და პროფილის შექმნისას მანამ, სანამ არ წაშლით თქვენს ანგარიშს.
გენეალოგური ხე გენეალოგური ხეების მრავალი თაობის მნიშვნელობის გამო, Ancestry შეინარჩუნებს თქვენი გენეალოგიური ხის მონაცემებს, რათა მოგაწოდოთ უწყვეტი წვდომა, განახლებული ფუნქციები და თქვენი გენეალოგიური ხის გაძლიერების შესაძლებლობა. თქვენი გენეალოგიური ხის მონაცემები ინახება მანამ, სანამ არ წაშლით გენეალოგიურ ხეს ან თქვენს ანგარიშს.
დნმ Ancestry ინახავს თქვენს დნმ-ის მონაცემებს, რათა მოგაწოდოთ თქვენ მიერ შეძენილი (ან გაჩუქებული) მახასიათებლები და ფუნქციები, მათ შორის, მუდმივად განახლებული ფუნქციები, როგორიცაა დნმ-ის შესატყვისები, ეთნიკური კუთვნილების მზარდად დეტალიზებული შეფასებები და გაუმჯობესებული რეგიონები და საზოგადოებები, ასევე ახალი სხვა ფუნქციები, რომლებიც დაფუძნებულია თქვენი დნმ-ის მონაცემებზე. თქვენი დნმ-ის მონაცემები ინახება, სანამ არ წაშლით დნმ-ის ტესტის შედეგებს ან თქვენს ანგარიშს.

თუ თქვენ იყავით AncestryHealth-ის მომხმარებელი, ჩვენი AncestryHealth-ის ლაბორატორიის პარტნიორები ვალდებულნი არიან შეინარჩუნონ თქვენი დნმ-ის მონაცემები და ტესტის შედეგი მინიმუმ შვიდი წლის განმავლობაში, ან როგორც ამას მოითხოვს სახელმწიფო კანონი და კლინიკური ლაბორატორიის გაუმჯობესების კანონი (CLIA) და სახელმძღვანელო მითითებები, რომლებიც ეხება ამერიკელ პათოლოგთა კოლეჯის (CAP) სერტიფიცირებულ ლაბორატორიებს.

დაკავშირებული ბრენდები ზოგიერთ ჩვენს დაკავშირებულ ბრენდს (Fold3, Newspapers.com, Find a Grave, We Remember ან Archives) აქვს სისტემაში შესასვლელი საკუთარი ანგარიში და შეინახავს ანგარიშის და პროფილის შექმნისას მოწოდებულ პერსონალურ ინფორმაციას, საჭიროებისამებრ, რათა მოგაწოდოთ უწყვეტი და განახლებული სერვისები მანამ, სანამ არ მოგვთხოვთ მის წაშლას.
გამოყენების ინფორმაცია ჩვენ ვინახავთ გამოყენების ინფორმაციას (მაგ., ვებგვერდების მონახულება) დეპერსონალიზებული ან გაერთიანებული ფორმით. გაერთიანების შემდეგ, ეს ინფორმაცია აღარ იქნება პერსონალური და არ დაექვემდებარება მომხმარებლის მოთხოვნას წაშლის შესახებ.

 

10.  როგორ შემიძლია წავშალო ჩემი პერსონალური ინფორმაცია?

თქვენ შეგიძლიათ წაშალოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია Ancestry-დან ნებისმიერ დროს.

ინფორმაციის კატეგორია როგორ წაშალოთ
პირადი ინფორმაცია

თქვენ შეგიძლიათ წაშალოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია Ancestry-დან ამ ინსტრუქციების შესაბამისად.

თუ თქვენ გაუზიარეთ ინფორმაცია სხვა მომხმარებლებს, (მაგალითად, თქვენი საგვარეულო ხეების გასაჯაროებით ან თქვენი დნმ-ის შედეგების პირდაპირ სხვა მომხმარებლებთან გაზიარებით), Ancestry ვერ შეძლებს წაშალოს ინფორმაციის ნებისმიერი ასლი, რომელიც შეიძლება სხვა მომხმარებლებმა შეინარჩუნონ, რაც შეიძლება წაიშალოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაუკავშირდებით სხვა მომხმარებელს და სთხოვთ მათ წაშლას.

გთხოვთ, გაუგზავნოთ მოთხოვნა, დაკავშირებული საარქივო ჩანაწერებიდან ინფორმაციის წაშლის შესახებ, პასუხისმგებელ საარქივო უწყებას.

ჩვენ განვიხილავთ მოთხოვნებს პერსონალური ინფორმაციის წაშლის შესახებ ჩვენ მიერ შენახული ჩანაწერების საძიებო ინდექსებიდან ინდივიდუალურ საფუძველზე, კანონის შესაბამისად.

Ancestry-ის მიერ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების ინფორმაციის მისაღებად, რომელიც ეხება მას, ვინც არ წარმოადგენს Ancestry-ის მომხმარებლებს, გთხოვთ, დააწკაპუნოთ აქ.

გენეტიკური გთხოვთ, გაითვალისწინოთ: თუ მოითხოვთ, რომ Ancestry-მ წაშალოს თქვენი დნმ-ის მონაცემები, ჩვენ წაშლით ყველა გენეტიკურ ინფორმაციას, მათ შორის ნებისმიერ წარმოებულ გენეტიკურ ინფორმაციას (ეთნიკური წარმომავლობის შეფასება, გენეტიკურ ნათესავთა დამთხვევები და ა.შ.) ჩვენი წარმოების, შემუშავების, ანალიტიკისა და საკვლევი სისტემებიდან 30 დღის განმავლობაში.

თქვენი ბიოლოგიური ნიმუშების განადგურების მოთხოვნით, თქვენ უნდა დაუკავშირდეთ წევრების სერვისებს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენ ეთანხმებით ჩვენს ინფორმირებულ თანხმობას კვლევაზე, ჩვენ ვერ შევძლებთ თქვენი გენეტიკური ინფორმაციის წაშლას აქტიური ან დასრულებული კვლევითი პროექტებიდან, თუმცა არ გამოვიყენებთ მას რაიმე ახალი კვლევითი პროექტისთვის.

ზოგადი გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ შეიძლება იყოს გარკვეული შეფერხება თქვენი პერსონალური ინფორმაციის ჩვენი სარეზერვო სისტემებიდან წაშლისას მას შემდეგ, რაც ის წაიშლება ჩვენი წარმოების, შემუშავების, ანალიტიკისა და კვლევის სისტემებიდან. ასევე, ჩვენმა ლაბორატორიულმა პარტნიორებმა შეიძლება შეინახონ ინფორმაცია, რომელიც მათ მიიღეს ჩვენგან, რათა დაიცვან კანონები ან რეგულაციები, რომლებმაც შეიძლება მოსთხოვონ მათ ამის გაკეთება, როგორიცაა კლინიკური ლაბორატორიის გაუმჯობესების ცვლილებების რეგულაციები, რომელსაც ადმინისტრირებას უწევს აშშ-ის სურსათისა და წამლების ადმინისტრაცია. Ancestry-ს ასევე შეუძლია შეინახოს გარკვეული ინფორმაცია, როგორც ეს გონივრულად აუცილებელია ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებების შესასრულებლად (მათ შორის, სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნების ჩათვლით), დავების გადასაწყვეტად, უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად, თაღლითობისა და ბოროტად გამოყენების თავიდან ასაცილებლად, ასევე, საგადასახადო, გადახდის ინდუსტრიის, ფასიანი ქაღალდების და კლინიკური მარეგულირებელი. მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.
დაკავშირებული ბრენდები ჩვენი მონათესავე ბრენდებიდან ინფორმაციის წასაშლელად (Fold3, Newspapers.com, Find a Grave, We Remember ან Archives), ყოველთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ შესაბამისი ბრენდის მეშვეობით და მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის წაშლა ამ სერვისიდან. ზოგიერთ სერვისს შეიძლება ასევე ჰქონდეს ონლაინ მოთხოვნის ფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ამ სერვისის ანგარიშის პარამეტრების მენიუდან და შესაძლებელია ათვალიერებააქ.

 

11.  უსაფრთხოება

Ancestry ინარჩუნებს ინფორმაციის უსაფრთხოების ყოვლისმომცველ პროგრამას, რომელიც შექმნილია ჩვენი მომხმარებლების პერსონალური ინფორმაციის დასაცავად ადმინისტრაციული, ფიზიკური და ტექნიკური გარანტიების გამოყენებით.

გამოყენებული უსაფრთხოების სპეციფიკური ზომები ეფუძნება შეგროვებული პერსონალური ინფორმაციის სენსიტიურობას. ჩვენ დანერგილი გვაქვს ზომები, რათა დავიცვათ ჩვენი კონტროლის ქვეშ არსებული პერსონალური ინფორმაცია (მათ შორის გენეტიკური ინფორმაციის ჩათვლით) არასათანადო წვდომის, დაკარგვის, ბოროტად გამოყენებისა ან ცვლილებისგან.

Ancestry-ის უსაფრთხოების გუნდი რეგულარულად განიხილავს ჩვენს უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის მეთოდებს და აძლიერებს მათ საჭიროებისამებრ, რათა უზრუნველყოს ჩვენი სისტემებისა და თქვენი პერსონალური ინფორმაციის მთლიანობა.

ჩვენ ვიყენებთ უსაფრთხო სერვერის პროგრამულ უზრუნველყოფას პერსონალური ინფორმაციის დასაშიფრად (მათ შორის გენეტიკური ინფორმაციის ჩათვლით) და ვთანამშრომლობთ მხოლოდ იმ უსაფრთხოების კომპანიებთან, რომლებიც აკმაყოფილებენ და იცავენ ჩვენს უსაფრთხოების სტანდარტებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ არ მოხდება მონაცემების დაკარგვა, ბოროტად გამოყენება ან შეცვლა, ჩვენ ვიყენებთ შესაბამის ტექნიკურ და ორგანიზაციულ ზომებს ამის თავიდან ასაცილებლად.

თქვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ძლიერი პაროლების საშუალებით დაიცვათ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია არასანქცირებული წვდომისგან და საკუთარი კომპიუტერის ან მოწყობილობის არასანქცირებული გამოყენებისგან დაცვის გზით.

 

12.  მონაცემთა საერთაშორისო გადაცემები

ჩვენ წარმოვადგენთ გლობალურ ბიზნესს და შეიძლება გადავცეთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია თქვენი ქვეყნის გარდა სხვა ქვეყნებს, მათ შორის შეერთებულ შტატებს, ირლანდიას, გაერთანებულ სამეფოს და საფრანგეთს. ქვეყნებმა, რომლებიც იმყოფებიან EEA-ს ფარგლებს გარეთ, შვეიცარიაში ან გაერთიანებულ სამეფოში, შეიძლება არ შემოგთავაზონ მონაცემთა დაცვის იგივე დონე, როგორც თქვენს სამშობლოში. როდესაც ჩვენ გადავცემთ თქვენს პერსონალურ და გენეტიკურ ინფორმაციას ირლანდიაში დაფუძნებულ Ancestry-ის კომპანიასა და აშშ-ში დაფუძნებულ Ancestry-ის კომპანიებს შეერთებულ შტატებში მათ დასამუშავებლად, ჩვენ ვეყრდნობით გადაცემის ჩამოყალიბებულ მექანიზმებს, როგორიცაა სტანდარტული სახელშეკრულებო დებულებები.

 

13.  ცვლილებები წინამდებარე დებულებაში

ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს შევცვალოთ წინამდებარე კონფიდენციალურობის დებულება, მაგრამ ჩვენ მოგაწვდით თვალშისაცემ წინასწარ შეტყობინებას ამ დებულებაში რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილების შესვლის შესახებ, როგორიცაა შეტყობინების გამოქვეყნება სერვისების მეშვეობით, ჩვენს ვებგვერდებზე, ან გამოგიგზავნით ელფოსტას, რათა მოგცეთ საშუალება გადახედოთ ცვლილებებს და აირჩიოთ, გააგრძელოთ თუ არა სერვისების გამოყენება.

ჩვენ ასევე შეგატყობინებთ წინამდებარე განცხადებაში შესული არაარსებითი ცვლილებების შესახებ მათი ძალაში შესვლის თარიღიდან, სერვისების საშუალებით განცხადების გამოქვეყნების გზით, ჩვენს ვებგვერდებზე ან ელფოსტის გამოგზავნით.

თუ რაიმე ცვლილებას ეწინააღმდეგებით, შეგიძლიათ წაშალოთ თქვენი ანგარიში, როგორც ეს აღწერილია მე-10 პარაგრაფში.

 

14.  ევროკავშირის რეზიდენტების პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების შესახებ არსებული ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის სამართლებრივი საფუძვლები.

ევროკავშირისა და გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობის მიხედვით, ჩვენ ვალდებულნი ვართ, განვსაზღვროთ მიზნები, რისთვისაც ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას და სამართლებრივი საფუძვლები, რომლებსაც ჩვენ ვეყრდნობით ამ დროს. Ancestry ეყრდნობა რიგ იურიდიულ საფუძველს თქვენი პერსონალური ინფორმაციისა და გენეტიკური ინფორმაციის შესაგროვებლად და დასამუშავებლად. ჩვენი იურიდიული საფუძვლების დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

 

15.  მონაცემთა მაკონტროლებლის ვინაობა და საკონტაქტო ინფორმაცია 

შეერთებულ შტატებში არსებული მომხმარებლები

თუ თქვენ ცხოვრობთ შეერთებულ შტატებში, Ancestry.com Operations, L.P. და Ancestry.com DNA, LLC, პასუხისმგებლები არიან თქვენი მონაცემების გამოყენებაზე და თქვენს პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ მოთხოვნაზე პასუხის გაცემაზე.

 

  ელფოსტა საფოსტო მისამართი
შეერთებულ შტატებში არსებული მომხმარებლებისთვის [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
ყურადღება: კონფიდენციალურობის დაცვის სამსახური
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
აშშ სახელმწიფოს კონფიდენციალურობის მოთხოვნები [email protected] არ გამოიყენება
კალიფორნიის უფლებამოსილი აგენტის მხარდაჭერა [email protected] არ გამოიყენება

 

შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ არსებული მომხმარებლები

თუ თქვენ ცხოვრობთ შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ, Ancestry Ireland Unlimited Company წარმოადგენს თქვენს მონაცემთა მაკონტროლებელს.

შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ არსებულ მომხმარებლებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ირლანდიის მონაცემთა დაცვის კომისიას ან თქვენს ადგილობრივ მონაცემთა დაცვის ორგანოს.

 

  ელფოსტა საფოსტო მისამართი
შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ არსებული მომხმარებლებისთვის [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
ყურადღება: კონფიდენციალურობის დაცვის სამსახური
52-55 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 NA07
ირლანდია

 

Ancestry-ის მომხმარებლებისთვის: Ancestry-ის კლიენტებს შეუძლიათ ჩვენთან დაკავშირება ამ ტელეფონის ნომრებზე, ან შეუძლიათ შეკითხვების გაგზავნა ამ ვებ ფორმის გამოყენებით.

სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნები: სამართალდამცავი ორგანოებიდან ინფორმაციის მოთხოვნა უნდა შეესაბამებოდეს Ancestry-ის სახელმძღვანელო მითითებებს სამართალდამცავებისთვის.

 

16.  აშშ-ის რეზიდენტის კონფიდენციალურობის დამატებითი დებულება

Ancestry გვაწვდის ამ აშშ-ის რეზიდენტის კონფიდენციალურობის დამატებით დებულებას („აშშ-ს დებულება“), რომელიც ვრცელდება მხოლოდ კალიფორნიის, კოლორადოს, კონექტიკუტის და ვირჯინიის მცხოვრებთათვის, როგორც ჩვენი კონფიდენციალურობის დებულების დამატებას, რათა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, თუ როგორ შეგიძლიათ ისარგებლოთ თქვენი უფლებებით კალიფორნიის მომხმარებელთა კონფიდენციალურობის დაცვის აქტის 2018 („CCPA“) 2020 წლის კალიფორნიის კონფიდენციალურობის უფლებების აქტის („CPRA“), კოლორადოს კონფიდენციალურობის დაცვის აქტის („CPA“), კონექტიკუტის მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვის აქტის („CTDPA“) და ვირჯინიის მომხმარებელთა მონაცემთა დაცვის შესახებ აქტის („VCDPA“) საფუძველზე. ეს აშშ-ის წინამდებარე დებულება მოიცავს Ancestry-ის ყველა ვებგვერდს, სერვისს და მობილურ აპლიკაციას, რომლებიც უკავშირდება აშშ-ს დებულებას, მათ შორის: Ancestry®,AncestryDNA, Fold3, Newspapers.com™,Archives, We Remember, და Find a Grave (მთელ დოკუმენტში ერთობლივად მოიხსენიება, როგორც „Ancestry” „ჩვენ” ან „ჩვენი”). ეს ეხება პერსონალურ ინფორმაციას (განსაზღვრულა ზემოთ), რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენ მიერ ჩვენი სერვისების გამოყენების გზით და ნებისმიერი სხვა საშუალებით, რომლითაც თქვენ თანამშრომლობთ ჩვენთან.

16.1  პერსონალური ინფორმაციის კატეგორიები

Ancestry აგროვებს და აშშ-ს წინამდებარე დებულების ძალაში შესვლამდე 12 თვის განმავლობაში შეაგროვა, შემდეგი კატეგორიის პერსონალური ინფორმაცია:

 • იდენტიფიკატორები, როგორიცაა სახელი, გვარი, საფოსტო მისამართი, უნიკალური პერსონალური იდენტიფიკატორი, ონლაინ იდენტიფიკატორი, IP მისამართი, თქვენი მობილური მოწყობილობის იდენტიფიკატორი, ელფოსტის მისამართი, ანგარიშის სახელი, მართვის მოწმობა.
 • პერსონალური ინფორმაციის კატეგორიები, რომლებიც აღწერილია 1798.80 პარაგრაფის (ე) ქვეპუნქტში, რომლებსაც არ ფარავს არსებული კატეგორიები (ფიზიკური მახასიათებლები ან აღწერილობები).
 • დაცული კლასიფიკაციის მახასიათებლები მოქმედი შტატის ან ფედერალური კანონის მიხედვით, როგორიცაა დაბადებისას მინიჭებული სქესი და დაბადების წელი. ის ასევე მოიცავს თქვენს კონტენტს (როგორც განსაზღვრულია ჩვენს წესებში და პირობებში), რომელსაც თქვენ ირჩევთ ჩვენთან გასაზიარებლად და რომელიც ითვლება სამართლებრივად დაცულ კლასად,  შესაბამისი სახელმწიფო ან ფედერალური კანონით.
 • კომერციული ინფორმაცია, პროდუქტები ან მომსახურებები, რომლებიც შეძენილია, მოპოვებულია ან განხილულია ან სხვა შესყიდვების ან მოხმარების ისტორიები ან ტენდენციები.
 • ბიომეტრიული ინფორმაცია, როგორიცაა დნმ-ის მონაცემები (განსაზღვრულია ზემოთ).
 • ინტერნეტის გამოყენების ინფორმაცია, როგორიცაა ბრაუზერში დათვალიერების თქვენი ისტორია, ძიების ისტორია და ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებთან და რეკლამებთან თქვენი ურთიერთქმედების შესახებ.
 • გეოლოკაციის მონაცემები, როგორიცაა თქვენი მოწყობილობის ან კომპიუტერის ადგილმდებარეობა და ნებისმიერი მეტამონაცემები, რომლებიც დაკავშირებულია Find a Grave-ზე ატვირთულ ციფრულ ფოტოებთან, მათ შორის, ფოტოს გადაღების ადგილმდებარეობა, თარიღი და დრო.
 • სენსორული სისტემიდან მიღებული მონაცემები, როგორიცაა აუდიო, ელექტრონული და ვიზუალური ინფორმაცია (მაგ., აუდიო ან ვიდეო ჩანაწერები, რომლებიც ატვირთეთ, Ancestry-ის წევრ სერვისებთან ზარების ჩანაწერები ან ინფორმაცია, რომელსაც ნებაყოფლობით აზიარებთ ჩვენთან სამომხმარებლო ინფორმაციის კვლევის დროს).
 • პერსონალური ინფორმაციიდან მიღებული დასკვნები , როგორიცაა ოჯახური ურთიერთობების შეთავაზება და მომხმარებლის პროფილების შექმნა კვლევის, პროდუქტის განვითარებისა და მარკეტინგის მიზნებისთვის. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ როგორც ქვემოთ არის მოცემული პარაგრაფში Section 16.7 , ჩვენ არ ვყიდით თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას.
 • სენსიტიური პერსონალური ინფორმაცია, როგორიცაა მართვის მოწმობა, ანგარიშზე შესვლის ინფორმაცია, რასობრივი ან ეთნიკური წარმომავლობა და გენეტიკური მონაცემები.

გაითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთი კატეგორიის ინფორმაცია გროვდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ იყენებთ ჩვენს ზოგიერთ სერვისს.

16.2  საქმიანი მიზნები

Ancestry იყენებს პერსონალური ინფორმაციის კატეგორიებს, რომლებიც აღწერილია პარაგრაფში 16.1 შემდეგი ბიზნეს მიზნებისთვის:

 • Ancestry-ის სერვისების მიწოდება, პერსონალიზაცია, გაუმჯობესება, განახლება და გაფართოება;
 • თქვენთან კომუნიკაცია სერვისების შესახებ;
 • სერვისების უსაფრთხოებისა და მთლიანობის უზრუნველყოფაში დახმარება; და
 • ახალი პროდუქტებისა და შეთავაზებების მარკეტინგი ჩვენგან ან ჩვენი ბიზნეს პარტნიორებისგან თქვენი ინტერესების შესაბამისად.

16.3  პერსონალური ინფორმაციის წყაროების კატეგორიები

Ancestry აგროვებს და კალიფორნიის წინამდებარე განცხადების ძალაში შესვლამდე 12 თვის განმავლობაში შეაგროვა პერსონალური ინფორმაციის კატეგორიები, რომლებიც აღწერილია პარაგრაში 16.1 შემდეგი კატეგორიის წყაროებიდან:

 • თქვენ, ჩვენი მომხმარებელი/ვიზიტორი — პერსონალური ინფორმაციის წინამდებარე წყარო დამოკიდებულია თქვენ მიერ სერვისების გამოყენებაზე, მათ შორის მომხმარებლის მიერ მოწოდებული კონტენტის ჩათვლით (როგორც ეს განსაზღვრულია ჩვენს წესებსა და პირობებში);
 • Ancestry-ის კომპანიები (განსაზღვრულია მე-7 პარაგრაფში);
 • საჯარო ჩანაწერები;
 • ისტორიული ჩანაწერები; და,
 • მესამე მხარეები.

16.4  პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნება საქმიანი მიზნებისთვის

Ancestry აზიარებს და აშშ-ს წინამდებარე დებულების ძალაში შესვლამდე 12 თვის განმავლობაში გააზიარა მესამე მხარის შემდეგ კატეგორიებთან პერსონალური ინფორმაციის შესაბამისი კატეგორიები საქმიანი მიზნებისთვის:

მესამე მხარის კატეგორიები  პერსონალური ინფორმაციის კატეგორიები, რომლებსაც ვაზიარებთ
Ancestry-ის სხვა მომხმარებლები (თუ თქვენ გააზიარეთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია Ancestry-ის შესახებ)
 • იდენტიფიკატორები;
 • კალიფორნიის სამოქალაქო კოდექსის 1798.80(ე) პარაგრაფში აღწერილი პერსონალური ინფორმაციის კატეგორიები;
 • კონკრეტული შტატის ან ფედერალური კანონით დაცული კლასების მახასიათებლები; და,
 • ბიომეტრიული ინფორმაცია.
Ancestry-ის კომპანიები
 • იდენტიფიკატორები;
 • კალიფორნიის სამოქალაქო კოდექსის 1798.80(ე) პარაგრაფში აღწერილი პერსონალური ინფორმაციის კატეგორიები;
 • კონკრეტული შტატის ან ფედერალური კანონით დაცული კლასების მახასიათებლები;
 • კომერციული ინფორმაცია;
 • ბიომეტრიული ინფორმაცია (მხოლოდ Ancestry-სა და AncestryDNA-ის შორის);
 • ინფორმაცია ინტერნეტის გამოყენების შესახებ;
 • გეოლოკაციის მონაცემები;
 • სენსორული სისტემიდან მიღებული მონაცემები; და,
 • დასკვნები.
სერვისის მომწოდებლები
 • კალიფორნიის სამოქალაქო კოდექსის 1798.80(ე) პარაგრაფში აღწერილი პერსონალური ინფორმაციის იდენტიფიკატორები და კატეგორიები, როგორიცაა ელ.ფოსტის მისამართი და უნიკალური პერსონალური იდენტიფიკატორები, რომლებიც შექმნილია Ancestry-ის მიერ (სინჯარის კოდი);
 • ბიომეტრიული ინფორმაცია და დაცული კლასების მახასიათებლები კონკრეტული შტატის ან ფედერალური კანონის მიხედვით (სქესი, დაბადების თარიღი) გაზიარებულია ჩვენს პარტნიორ ლაბორატორიებთან;
 • კომერციული ინფორმაცია;
 • ინფორმაცია ინტერნეტის გამოყენების შესახებ;
 • სენსორული სისტემიდან მიღებული მონაცემები; და,
 • დასკვნები.
კვლევის პარტნიორები იხილეთ კვლევაზე ინფორმირებული თანხმობა იმ ინფორმაციისთვის, თუ რა არის გაზიარებული კვლევის პარტნიორებთან, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს შემდეგს:
 • იდენტიფიკატორები;
 • კალიფორნიის სამოქალაქო კოდექსის 1798.80(ე) პარაგრაფში აღწერილი პერსონალური ინფორმაციის კატეგორიები;
 • კონკრეტული შტატის ან ფედერალური კანონით დაცული კლასების მახასიათებლები;
 • კომერციული ინფორმაცია;
 • ბიომეტრიული ინფორმაცია (მხოლოდ Ancestry-სა და AncestryDNA-ის შორის);
 • ინფორმაცია ინტერნეტის გამოყენების შესახებ;
 • სენსორული სისტემიდან მიღებული მონაცემები; და,
 • დასკვნები.
სამართალდამცავი ან სხვა მარეგულირებელი ორგანო ჩვენ ნებაყოფლობით არ ვუზიარებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას სამართალდამცავ ან მარეგულირებელ ორგანოებს. ჩვენ ვითხოვთ ვალიდურ სასამართლო პროცესს, როგორც ეს აღწერილია მე-7 პარაგრაფში ზემოთ, სანამ რაიმე მონაცემს მივაწოდებთ სამართალდამცავ ორგანოებს. ინფორმაციისთვის, თუ რა მონაცემები იქნა გაზიარებული, იხილეთ ჩვენი ორწლიური გამჭვირვალობის ანგარიში.

 

16.5  გაზიარების და რეკლამის პრეფერენციები

Ancestry აზიარებს  და აშშ-ის წინამდებარე დებულების ძალაში შესვლამდე 12 თვის განმავლობაში გაუზიარა მესამე მხარის შემდეგ კატეგორიებს პერსონალური ინფორმაციის შესაბამისი კატეგორიები მიზნობრივი რეკლამისთვის:

მესამე მხარის კატეგორიები  პერსონალური ინფორმაციის კატეგორიები, რომლებსც ვაზიარებთ
მარკეტინგისა და რეკლამის პარტნიორები
 • იდენტიფიკატორები;
 • კომერციული ინფორმაცია;
 • ინფორმაცია ინტერნეტის გამოყენების შესახებ;
 • დასკვნები.

 

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს და თვალის დევნების ტექნოლოგიებს, რათა გავუზიაროთ ინფორმაცია ჩვენი სერვისის პროვაიდერებსა და მესამე მხარის პარტნიორებს სხვადასხვა მიზეზის გამო, მათ შორის რეკლამის გაზომვის, სამიზნე აუდიტორიის და რეკლამის მომსახურებისთვის, როგორც შემდგომ აღწერილია ამ კონფიდენციალურობის დებულებაში.

თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ მეტი ჩვენი პრაქტიკისა და კონტროლის შესახებ, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ, ან უარი თქვათ ამ ტიპის გაზიარებაზე, ამისთვის ეწვიეთ ჩვენს ქუქი-ფაილების პოლიტიკას. თქვენი პრეფერენციების შესაცვლელად 2023 წლის 1 იანვრის შემდეგ, გთხოვთ, ეწვიოთ ბმულს „არ გაყიდო ან გააზიარო ჩემი პერსონალური ინფორმაცია“, რომელიც მოცემულია ჩვენი საიტების კოლონტიტულში.

16.6  თქვენი უფლებების გამოყენება.

16.6.1  უფლება იცოდეთ. თქვენ შეიძლება გქონდეთ უფლება მოითხოვოთ, რომ ჩვენ გაგიმჟღავნოთ, თუ რა პერსონალურ ინფორმაციას ვაგროვებთ, ვიყენებთ, გავამჟღავნებთ, ვაზიარებთ ან ვყიდით. ეს მოიცავს უფლებას მოითხოვოთ პერსონალური ინფორმაციის კატეგორიები, რომლებსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენ შესახებ, პერსონალური ინფორმაციის წყაროების კატეგორიები, პერსონალური ინფორმაციის შეგროვების ბიზნეს მიზანი, მესამე მხარეების კატეგორიები, რომლებთანაც ჩვენ ვაზიარებთ, პერსონალური ინფორმაციის კატეგორიები და პერსონალური ინფორმაციის კონკრეტული დეტალები, რომლებიც შევაგროვეთ თქვენს შესახებ.

თუ თქვენ აგზავნით მოთხოვნას, რომ თქვენი სახელით მიიღოთ ინფორმაცია, მაშინ არსებობს თქვენი მოთხოვნის განხორციელების ორი გზა: ონლაინ ან ელფოსტით.

Ancestry-ის შესახებ თქვენი მოთხოვნის გასაგზავნად ონლაინ, მიჰყევით ამ ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციებს, თუ როგორ ჩამოტვირთოთ თქვენი ანგარიშის მონაცემები. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული ანგარიში არ შეიცავს თქვენი დნმ-ის მონაცემების ან გენეალოგიური ხეების ასლს. თუ გსურთ თქვენი გენეალოგიური ხეების ასლი, მიჰყევით ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციებს. თუ გსურთ თქვენი დნმ-ის მონაცემების ასლი, მიჰყევით ამ ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციებს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ ჩამოტვირთავთ თქვენს დნმ-ის მონაცემებს, ამას აკეთებთ თქვენი რისკის ქვეშ.

ჩვენთან დაკავშირებული ბრენდების შესახებ (Fold3, Newspapers.com ™, Find a Grave, We Remember ან Archives) თქვენი მოთხოვნის გასაგზავნად, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ შესაბამისი ბრენდის საშუალებით და, ზოგიერთი სერვისისთვის, მათ ასევე შეიძლება ჰქონდეთ ონლაინ მოთხოვნის ფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომია ამ სერვისის ანგარიშის პარამეტრების მენიუდან (საკონტაქტო ინფორმაცია და ონლაინ მოთხოვნის ფორმის ბმული, მისი არსებობისას, ხელმისაწვდომია აქ).

ცოდნის შესახებ თქვენი მოთხოვნისთვის, გამოგვიგზავნეთ ელფოსტა მისამართზე usprivacyrequests@ancestry.com. ჩვენ ვალდებულნი ვართ გადავამოწმოთ თქვენი ვინაობა, სანამ მოგაწოდებთ თქვენი მონაცემების ასლს. ჩვენ მოგთხოვთ პირადობის დამადასტურებელი საბუთის და მიმდინარე მისამართის წარმოდგენას (მაგ., შეიძლება მოგიწიოთ თქვენი მთავრობის მიერ გაცემული პირადობის მოწმობის ასლის წარმოდგენა, რომელიც გამოყენებული იქნება მხოლოდ თქვენი ვინაობისა და მისამართის დასადასტურებლად).

თუ თქვენ ხართ „ავტორიზებული აგენტი” CCPA/CPRA-ის შესაბამისად და აგზავნით მოთხოვნას ინფორმაციის მიღებაზე ჩვენი ერთ-ერთი მომხმარებლის სახელით, იხილეთ  პარაგრაფი 16.6.3 ქვემოთ.

16.6.2 წაშლის უფლება. თქვენ შეიძლება გქონდეთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის წაშლა.

თუ თქვენი სახელით აგზავნით მოთხოვნას წაშლის შესახებ, არსებობს ამის გაკეთების ორი გზა: ონლაინ ან ელექტრონული ფოსტა. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის წასაშლელად, თქვენ უნდა წაშალოთ თქვენი ანგარიში და რომ ანგარიშის წაშლის მოთხოვნის დასრულების შემდეგ, ეს პროცესი შეუქცევადია. თქვენი ინფორმაცია (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, გენეალოგიური ხეები, ჩანაწერები, ფოტოები და დნმ მონაცემები) სამუდამოდ წაიშლება.

Ancestry-დან წაშლის შესახებ თქვენი მოთხოვნის ონლაინ გაგზავნისთვის მიჰყევით ამ დეტალურ ინსტრუქციას, თუ როგორ უნდა წაშალოთ თქვენი ანგარიში. ჩვენთან დაკავშირებული ბრენდებიდან წაშლის მოთხოვნის გასაგზავნად (Fold3, Newspapers.com, Find a Grave, We Remember ან Archives), თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ შესაბამისი ბრენდის საშუალებით და, ზოგიერთი სერვისისთვის, მათ ასევე შეიძლება ჰქონდეთ ონლაინ მოთხოვნის ფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომია ამ სერვისის ანგარიშის პარამეტრების მენიუდან (საკონტაქტო ინფორმაცია და ონლაინ მოთხოვნის ფორმის ბმული, მისი არსებობისას, ხელმისაწვდომია აქ).

წაშლის შესახებ თქვენი მოთხოვნის ელფოსტით გამოსაგზავნად, გამოგვიგზავნეთ ელწერილი შემდეგ მისამართზე usprivacyrequests@ancestry.com. ჩვენ ვალდებულნი ვართ გადავამოწმოთ თქვენი ვინაობა, სანამ თქვენს მონაცემებს წავშლით. ჩვენ მოგთხოვთ პირადობის დამადასტურებელი საბუთის და მიმდიანრე მისამართის წარმოდგენას (მაგ., შეიძლება მოგიწიოთ თქვენი მთავრობის მიერ გაცემული პირადობის მოწმობის ასლის წარმოდგენა, რომელიც გამოყენებული იქნება მხოლოდ თქვენი ვინაობისა და მისამართის დასადასტურებლად).

თუ თქვენ ხართ „ავტორიზებული აგენტი” CCPA/CPRA-ის შესაბამისად და აგზავნით მოთხოვნას ინფორმაციის მიღებაზე ჩვენი ერთ-ერთი მომხმარებლის სახელით, იხილეთ პარაგრაფი16.6.3 ქვემოთ.

16.6.3  ავტორიზებული აგენტები.კალიფორნიის რეზიდენტებს შეუძლიათ გამოიყენონ „უფლებამოსილი აგენტები”, რათა გააგზავნონ მოთხოვნები ინფორმაციის მიღებაზე და მოითხოვონ წაშლა. უფლებამოსილი აგენტის გამოსაყენებლად, მოგვწერეთ ელ. წერილი შემდეგ მისამართზე [email protected]. გაითვალისწინეთ, რომ მაშინაც კი, თუ მოთხოვნის გასაკეთებლად მომხმარებელი აირჩევს უფლებამოსილ აგენტს, მომხმარებელს მაინც მოუწევს უშუალოდ ჩვენთან მუშაობა, რათა მოგვაწოდოს ქვემოთ მე-3 პარაგრაფებში მითითებული ინფორმაცია:

 1. მტკიცებულება იმისა, რომ ავტორიზებული აგენტი რეგისტრირებულია კალიფორნიაში ბიზნესის წარმოების სახელმწიფო მდივანთან.
 2. მომხმარებლის მიერ ხელმოწერილი ნებართვა, რომელიც უფლებამოსილ აგენტს უფლებას აძლევს იმოქმედოს მომხმარებლის სახელით.
 3. მომხმარებლის იდენტურობის დამოწმება (ხორციელდება მომხმარებლის მიერ უშუალოდ ჩვენთვის). ჩვენ დაგვჭირდება პირადობის დამადასტურებელი საბუთი და კალიფორნიის მისამართი (მაგ., თქვენი მთავრობის მიერ გაცემული პირადობის მოწმობის ასლი, რომელიც გამოყენებული იქნება მხოლოდ თქვენი ვინაობისა და მისამართის დასადასტურებლად).

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ: ანგარიში მიეწოდება მომხმარებელს მათი Ancestry-ის ანგარიშის მეშვეობით. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ ანგარიში არ შეიცავს მომხმარებლის დნმ-ის მონაცემების ან გენეალოგიური ხეების ასლს. თუ მომხმარებელს სურს თავისი გენიალოგიური ხეების ან დნმ-ის მონაცემების ჩამოტვირთვა, იხილეთ პარაგრაფი 16.6.1 ზემოთ.

16.6.4 აპელაციის უფლება. თუ თქვენ ხართ კოლორადოს, კონექტიკუტის ან ვირჯინიის მკვიდრი და თქვენი თხოვნა, რომ იცოდეთ ან წაშალოთ თქვენი მონაცემები უარყოფილია, თქვენ გაქვთ გასაჩივრების უფლება. ამის გასაკეთებლად დაგვიკავშირდით მისამართზე [email protected].

16.7  გაყიდვა.Ancestry არ ყიდის თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას და არ გაუყიდია ის აშშ-ს წინამდებარე დებულების ძალაში შესვლამდე 12 თვის განმავლობაში.

16.8  სენსიტიური პერსონალური ინფორმაცია. ჩვენ ვამუშავებთ თქვენ შესახებ შეგროვებულ სენსიტიურ პერსონალურ ინფორმაციას მხოლოდ სერვისების უზრუნველსაყოფად, მათ შორისაა:

 • მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების შენარჩუნება;
 • სერვისების გაუმჯობესება;
 • უსაფრთხოების ინციდენტების აღმოჩენა;
 • წინააღმდეგობა და სისხლისსამართლებრივი დევნა Ancestry-ის წინააღმდეგ მავნე, შეცდომაში შემყვან, თაღლითურ ან უკანონო ქმედებებზე;
 • ანგარიშების წარმოება ან მომსახურება, მომხმარებელთა მომსახურების უზრუნველყოფა, შეკვეთების და ტრანზაქციების დამუშავება, კლიენტების ინფორმაციის დადასტურება, გადახდების დამუშავება, ანალიტიკური სერვისების მიწოდება და შენახვის უზრუნველყოფა.

ჩვენ ასევე შეიძლება დავამუშაოთ ეს სენსიტიური პერსონალური ინფორმაცია, საჭიროების მიხედვით, რათა დაგეხმაროთ ადამიანების ფიზიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად.

16.9  დისკრიმინაციის გამორიცხვა. ჩვენ არ მივმართავთ დისკრიმინაციას თქვენს წინააღმდეგ თქვენ მიერ რომელიმე უფლების გამოყენების გამო აშშ-ს კონფიდენციალურობის მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად.

16.10  კალიფორნიის კანინი „შუქის მოფენა“. კალიფორნიის სამოქალაქო კოდექსის 1798.83 პარაგრაფი, რომელიც ცნობილია, როგორც კანონი „შუქის მოფენა”, საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს, რომლებიც არიან კალიფორნიის რეზიდენტები, მოითხოვონ და მიიღონ ჩვენგან პერსონალური ინფორმაციის ის ჩამონათვალი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რაც გავუმხილეთ მესამე მხარეებს მათი პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის წინა კალენდარული წლის განმავლობაში და ამ მესამე მხარეების სახელები და მისამართები. მოთხოვნები შეიძლება გაკეთდეს წელიწადში მხოლოდ ერთხელ და უფასოა. 1798.83 პარაგრაფის მიხედვით, Ancestry ამჟამად არ უზიარებს პერსონალურ ინფორმაციას მესამე მხარეებს მათი პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის.

16.11  წლიური ანგარიშგება. დააწკაპუნეთ აქ , რომ ნახოთ ჩვენი ყოველწლიური, გლობალური "უფლება, რომ იცოდეთ"/სუბიექტის წვდომისა და წაშლის უფლება.

16.12  დაგვიკავშირდით. თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები აშშ-სთან დაკავშირებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან ან პრაქტიკასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მისამართზე usprivacyrequests@ancestry.com.

17.  ავსტრალიის რეზიდენტის დამატებითი განცხადება კონფიდენციალურობის შესახებ

თუ ავსტრალიის კონფიდენციალურობის აქტი 1988 (Cth) (კონფიდენციალურობის აქტი) ვრცელდება თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებაზე, ეს პუნქტები ასევე გამოიყენება:

-       გენეტიკური ინფორმაცია განიხილება „სენსიტიურ ინფორმაციად“, როგორც ეს მითითებულია კონფიდენციალურობის დაცვის აქტში. ჩვენ შევაგროვებთ, გამოვიყენებთ ან გავამჟღავნებთ თქვენს შესახებ სენსიტიურ ინფორმაციას მხოლოდ კანონით ნებადართულ შემთხვევებში, მაგალითად, როდესაც ჩვენ მივიღეთ თქვენი თანხმობა ამის გაკეთებაზე ან შეგროვება მოითხოვება ან კანონით არის დაშვებული.

-      მე-8 პარაგრაფიდან გამომდინარე (თქვენი უფლებები და არჩევანი თქვენს პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით), შეიძლება გქონდეთ უფლება საჩივრით მიმართოთ თქვენს იურისდიქციაში არსებულ კონფიდენციალურობის ან მონაცემთა დაცვის შესაბამის მარეგულირებელ ორგანოს. თუმცა, თუ თქვენ გაქვთ კითხვები ან პრობლემა ჩვენ მიერ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებასთან დაკავშირებით, ან თუ ფიქრობთ, რომ ჩვენ არ ვიცავთ ამ კონფიდენციალურობის დებულებას ან თქვენს იურისდიქციაში მოქმედ კონფიდენციალურობის დაცვის შესაბამის კანონს, მადლობელი ვიქნებით, თუ ჩვენ დაგვიკავშირდებით უპირველეს ყოვლისა ზემოთ მე-15 პარაგრაფში მოცემული დეტალების გამოყენებით. ჩვენ გამოვიძიებთ საჩივარს და განვსაზღვრავთ, რა ქმედებები უნდა მივიღოთ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.